Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Toán : Tỉ số phần trăm a) Ví dụ 1 : Diện tích một vườn hoa là 100m2, trong đó có 25m2 trồng hoa hồng . Tìm tỉ số của diện tích trồng hoa hồng và diện tích.

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "Toán : Tỉ số phần trăm a) Ví dụ 1 : Diện tích một vườn hoa là 100m2, trong đó có 25m2 trồng hoa hồng . Tìm tỉ số của diện tích trồng hoa hồng và diện tích."— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 Toán : Tỉ số phần trăm a) Ví dụ 1 : Diện tích một vườn hoa là 100m2, trong đó có 25m2 trồng hoa hồng . Tìm tỉ số của diện tích trồng hoa hồng và diện tích vườn hoa . 10m Tỉ số của diện tích trồng hoa hồng và diện tích vườn hoa bằng bao nhiêu ? Tỉ số của diện tích trồng hoa hồng và diện tích vườn hoa là 25 100 25 : 100 hay 25m2 25 100 Ta viết : = 25% Đọc là : hai mươi lăm phần trăm . 25% là tỉ số phần trăm . 1m2

2 Toán : Tỉ số phần trăm a) Ví dụ 1 : Diện tích một vườn hoa là 100m2, trong đó có 25m2 trồng hoa hồng . Tìm tỉ số của diện tích trồng hoa hồng và diện tích vườn hoa . Tỉ số của diện tích trồng hoa hồng và diện tích vườn hoa là 25 100 25 : 100 hay 25 100 Ta viết : = 25% Đọc là : hai mươi lăm phần trăm . 25% là tỉ số phần trăm . Ta nói :Tỉ số phần trăm của diện tích trồng hoa hồng và diện tích vườn hoa là 25% ; Tỉ số phần trăm của diện tích trồng hoa hồng và diện tích vườn hoa bằng bao nhiêu ? hoặc : Diện tích trồng hoa hồng chiếm 25% diện tích vườn hoa .

3 Toán : Tỉ số phần trăm b) Ví dụ 2 : Một trường có 400 học sinh, trong đó có 80 học sinh giỏi . Tìm tỉ số của số học sinh giỏi và số học sinh toàn trường . Tỉ số của số học sinh giỏi và số học sinh toàn trường bằng bao nhiêu ? Tỉ số của số học sinh giỏi và số học sinh toàn trường là : 400 80 80 : 400 hay 400 80 100 20 Ta có : 80 : 400 = = = 20%

4 Toán : Tỉ số phần trăm b) Ví dụ 2 : Một trường có 400 học sinh, trong đó có 80 học sinh giỏi . Tìm tỉ số của số học sinh giỏi và số học sinh toàn trường . Tỉ số của số học sinh giỏi và số học sinh toàn trường là : 400 80 100 20 Ta có : 80 : 400 = = = 20% Ta nói :Tỉ số phần trăm của số học sinh giỏi và số học sinh toàn trường là 20% ; hoặc số học giỏi chiếm 20% số học sinh toàn trường . Tỉ số phần trăm 20% cho ta biết cứ 100 học sinh của trường thì có 20 học sinh giỏi.

5 Toán : Tỉ số phần trăm Tỉ số phần trăm 20% cho ta biết cứ 100 học sinh của trường thì có 20 học sinh giỏi. 20 HS 100 HS 100 HS 100 HS 100 HS

6 Toán : Tỉ số phần trăm 3 . Luyện tập: = = = = Viết ( theo mẫu ) : 300
1 Viết ( theo mẫu ) : 300 75 400 60 500 60 300 96 ; ; ; 300 75 100 25 Mẫu : = = 25% 400 60 100 15 = = 15% 500 60 100 12 = = 12% 300 96 100 32 = = 32%

7 Toán Tỉ số phần trăm 3 . Luyện tập:
2. Kiểm tra sản phẩm của một nhà máy, người ta thấy trung bình cứ 100 sản phẩm thì có 95 sản phẩm đạt chuẩn. Hỏi số sản phẩm đạt chuẩn chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số sản phẩm của nhà máy ? Tóm tắt: Bài giải: Tỉ số phần trăm số sản phẩm đạt chuẩn và tổng số sản phẩm là : Kiểm tra : 100 sp Đạt chuẩn : 95 sp 100 95 95 : 100 = = 95% Sp đạt chuẩn : …%? Đáp số: 95%

8 Trò chơi : AI NHANH - AI ĐÚNG
Thương của 75 : 100 được viết dưới dạng tỉ số phần trăm là : 75 : 100 A S 0,75 S B 75% Đ C

9 Trò chơi : AI NHANH - AI ĐÚNG
25% được viết dưới dạng tỉ số là : 0,25 A S 25 : 100 Đ B 25 S C


Tải xuống ppt "Toán : Tỉ số phần trăm a) Ví dụ 1 : Diện tích một vườn hoa là 100m2, trong đó có 25m2 trồng hoa hồng . Tìm tỉ số của diện tích trồng hoa hồng và diện tích."

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google