Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ, THĂM LỚP 8A3

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ, THĂM LỚP 8A3"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ, THĂM LỚP 8A3
Trường THCS Thanh Xuân NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ, THĂM LỚP 8A3 Môn: Vật lý GV: Lê Thị Thủy

2

3 NHIỆT NĂNG

4 (Thời gian thực hiện: 5 phút)
GÓC TRẢI NGHIỆM . (Thời gian thực hiện: 5 phút) * MỤC TIÊU: Từ các dụng cụ thí nghiệm đã cho, học sinh tìm ra các các phương án thí nghiệm để làm thay đổi nhiệt năng của vật. * NHIỆM VỤ: Tiến hành các thí nghiệm, quan sát hiện tượng. Ghi kết quả vào phiếu học tập 1.

5 Đo nhiệt độ của miếng đồng Đo nhiệt độ của miếng đồng
PHIẾU HỌC TẬP 1 GÓC TRẢI NGHIỆM . 1, Thí nghiệm 1: Dụng cụ gồm hai miếng đồng, 1 cái nhiệt kế thủy ngân. Hãy nêu các phương án thí nghiệm để làm thay đổi nhiệt năng của miếng đồng. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Đo nhiệt độ của miếng đồng Trước khi thí nghiệm Sau khi thí nghiệm ………………………………… ……………………………………… Cách làm thay đổi nhiệt năng của miếng đồng ở thí nghiệm 1 gọi là………… 2, Thí nghiệm 2 : Dụng cụ gồm hai miếng đồng, 1 cái đèn cồn, 1 cái nhiệt kế thủy ngân. Hãy nêu các phương án thí nghiệm để làm thay đổi nhiệt năng của miếng đồng. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Đo nhiệt độ của miếng đồng Trước khi thí nghiệm Sau khi thí nghiệm ………………………………… ……………………………………… Cách làm thay đổi nhiệt năng của miếng đồng ở thí nghiệm 2 gọi là…………

6 GÓC PHÂN TÍCH (Thời gian thực hiện: 5 phút)
* MỤC TIÊU: Học sinh nắm được các khái niệm nhiệt năng và nhiệt lượng. * NHIỆM VỤ: 1. Cá nhân tìm hiểu nội dung SGK - Mục I: (tr 74) - Mục III: (tr 75) 2. Thảo luận nhóm, hoàn thành phiếu học tập 2.

7 GÓC PHÂN TÍCH PHIẾU HỌC TẬP 2 Câu 1: Sắp xếp các cụm từ sau theo thứ tự thích hợp để giải thích mối quan hệ giữa nhiệt độ và nhiệt năng của vật: 3. Nhiệt độ càng cao 4. Động năng phân tử càng lớn 1. Phân tử chuyển động càng nhanh 5. Nhiệt năng càng lớn 2. Vận tốc trung bình càng lớn …………………………………………………………………………

8 Vật lạnh(nhiệt độ thấp)
Câu 2: Hoàn thành sơ đồ kiến thức sau Vật nóng(nhiệt độ cao) Truyền nhiệt Nhiệt năng giảm(mất bớt đi) ……………… Vật lạnh(nhiệt độ thấp) Nhiệt năng tăng(nhậnthêm)

9 GÓC VÂN DUNG (Thời gian thực hiện: 5 phút)
. . * MỤC TIÊU: Học sinh giải thích được các hiện tượng thực tế có liên quan và làm được các bài tập cơ bản. * NHIỆM VỤ: Cá nhân đọc nội dung phiếu hỗ trợ kiến thức Thảo luận nhóm và làm bài tập trong phiếu học tập 3

10 SƠ ĐỒ CHUYỂN GÓC Góc phân tích Góc trải nghiệm Góc vận dụng 5 phút

11

12

13 HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Học bài và làm bài tập phần B bài 21
Đọc trước bài 22: Dẫn nhiệt

14


Tải xuống ppt "NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ, THĂM LỚP 8A3"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google