Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

BIDV Czech Rep. Representative Office

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "BIDV Czech Rep. Representative Office"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 BIDV Czech Rep. Representative Office
September 22, 2014 Seminar for Czech – Vietnamese Businesses Sep 2014 BIDV Czech Representative Office: Financial Solutions for Czech – Vietnamese Trade Vinohradska 86, Praha 3,

2 BIDV Czech Rep. Representative Office
September 22, 2014 Content 1. Current activities 2. Future development 3. Future products and services 4. Examples - Supports for enterprises in CEE in connection with Vietnam Vinohradska 86, Praha 3,

3 1. Current functions & activities
BIDV Czech Rep. Representative Office September 22, 2014 1. Current functions & activities Find and connect strategic partners; develop relationship with Czech administrative bodies Consult and provide financial advisory support (free of charge) on Vietnam-related businesses and investment opportunities & all matters relating to finance, banking, legal issues in Vietnam Implement market research; Provide supports to boost two-way trade and promote investments Promote cultural exchanges between Czech and Vietnam 3. Consult and advise (free of charge) on business/investment opportunities to businesses in Czech with relations to Vietnamese partners Cung cấp danh sách các dự án có thể đầu tư tại Việt Nam Phối hợp với thương vụ ĐSQ VN tại Séc xây dựng trung tâm xúc tiến thương mại Tại Séc ( cổng thông tin điện tử, giới thiệu đầu tư, sàn giao dịch hàng hóa, giới thiệu sản phẩm, tư vấn xúc tiến đầu tư … ). Các thông tin về tình hình kinh tế, tài chính tại Việt Nam. Hỗ trợ, tư vấn trọn gói đầu tư về Việt Nam Từ vấn miễn phí toàn bộ các vấn đề liên quan tới tài chính, Ngân hàng, luật pháp tại Việt Nam. Hỗ trợ sử dụng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng Việt Nam miễn phí Vinohradska 86, Praha 3,

4 BIDV Czech Rep. Representative Office
September 22, 2014 2. Future development 1. Establish a new bank in the Czech Republic 2. Implement Czech - Vietnam money transfer service Vinohradska 86, Praha 3,

5 3. Future products & services
BIDV Czech Rep. Representative Office September 22, 2014 3. Future products & services NEW BANK IN CZECH 100% owned by BIDV Money transfer FOREX Loans Trade finance Mobilisation Công ty lớn, Công ty vừa và nhỏ, Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, Bán lẻ Cho vay và bảo lãnh Chuyển tiền Tài trợ thương mại Huy động vốn F/X, kinh doanh vốn Vinohradska 86, Praha 3,

6 BIDV Czech Rep. Representative Office
September 22, 2014 Market segmentation SME Retail Corporate Focus: Mid-level clientele (pricing & range of services) Giá sản phẩm, dịch vụ sẽ hướng vào nhóm khách hàng bậc trung, không phải là các khách hàng thượng hạng cũng không phải là các khách hàng quá tồi. Vinohradska 86, Praha 3,

7 BIDV Czech Rep. Representative Office
September 22, 2014 4. Supports for enterprises in CEE in connection with Vietnam Example 1: BIDV’s daughter company: IDCC Europe Finance a.s. (IDCE) Provide loans and trade finance Advise on loans and guarantees, collateral management Support with legal procedures Other financial solutions 1. Trong quan hệ, làm việc với chính phủ VN, UBND các tỉnh thành phố, các bộ ngành. 2. Trong việc thẩm định, kiểm tra các đối tác, giơi thiệu các đối tác 3. Phối hợp cùng các ngân hàng Czech - Eu Thu xếp vốn vay, bảo lãnh vay vốn, quản lý tài sản bảo đảm 4. Tư vấn các vấn đề về thị trường, luật pháp, cạnh tranh v.v 5. Thủ tục đầu tư, trinh tự đầu tư, giúp xin các loại giấy phép 6. Hỗ trợ tại thực địa nơi có dự án về toàn bộ các vấn đề liên quan đến đầu tư như thuế, tài chính kế toán, thủ tuc đầu tư, các chính sách khác 7. Tư vấn ưu đãi đầu tư, giúp xin ưu đãi đầu tư, lưa chọn lĩnh vực đâu tư đuoc uu đãi 8. Tu van Quản lý vận hành dự án trước, trong và sau đầu tư 9. Hỗ trợ tư pháp 10. Cho vay VLĐ, tài trợ thương mại khi dự án hoàn thành. Vinohradska 86, Praha 3,

8 BIDV Czech Rep. Representative Office
September 22, 2014 4. Supports for enterprises in CEE in connection with Vietnam Example 2: LED public lighting project, Vietnam + STROJE s.r.o. Lighting Division + An Phu Ltd. + People’s Committee of Binh Dinh Province Advise & connect Financing  Support with legal procedures 1. Trong quan hệ, làm việc với chính phủ VN, UBND các tỉnh thành phố, các bộ ngành. 2. Trong việc thẩm định, kiểm tra các đối tác, giơi thiệu các đối tác 3. Phối hợp cùng các ngân hàng Czech - Eu Thu xếp vốn vay, bảo lãnh vay vốn, quản lý tài sản bảo đảm 4. Tư vấn các vấn đề về thị trường, luật pháp, cạnh tranh v.v 5. Thủ tục đầu tư, trinh tự đầu tư, giúp xin các loại giấy phép 6. Hỗ trợ tại thực địa nơi có dự án về toàn bộ các vấn đề liên quan đến đầu tư như thuế, tài chính kế toán, thủ tuc đầu tư, các chính sách khác 7. Tư vấn ưu đãi đầu tư, giúp xin ưu đãi đầu tư, lưa chọn lĩnh vực đâu tư đuoc uu đãi 8. Tu van Quản lý vận hành dự án trước, trong và sau đầu tư 9. Hỗ trợ tư pháp 10. Cho vay VLĐ, tài trợ thương mại khi dự án hoàn thành. Photo source: Stroje s.r.o. Vinohradska 86, Praha 3,

9 4. Supports for enterprises in CEE in connection with Vietnam
Example 3: International Polyclinic project, Vietnam + Medical complex Phuong Dong + Hospimed Praha s.r.o. Introduce partners and help connect Financing

10 Contact Mr. NGO Minh Khoa, MEBF

11 THANK YOU ! Any questions?


Tải xuống ppt "BIDV Czech Rep. Representative Office"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google