Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Hệ thống Điều dưỡng thực hành nâng cao (Advanced Practice Nurse, APN) tại Nhật Bản HORII Satoko, Ph.D, RN, PHN Cố vấn trưởng dự án “Tăng cường hệ thống.

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "Hệ thống Điều dưỡng thực hành nâng cao (Advanced Practice Nurse, APN) tại Nhật Bản HORII Satoko, Ph.D, RN, PHN Cố vấn trưởng dự án “Tăng cường hệ thống."— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 Hệ thống Điều dưỡng thực hành nâng cao (Advanced Practice Nurse, APN) tại Nhật Bản
HORII Satoko, Ph.D, RN, PHN Cố vấn trưởng dự án “Tăng cường hệ thống đào tạo lâm sàng cho điều dưỡng viên mới tốt nghiệp” – JICA Việt Nam

2 Đào tạo nâng cao ngành điều dưỡng tại Nhật Bản
Ít nhất 03 năm Tiến sĩ Tiến sĩ Điều dưỡng (Ph.D) Tiến sĩ thực hành điều dưỡng (D.N.P) Ít nhất 02 năm Thạc sĩ Thạc sĩ khoa học điều dưỡng (M.S.N) Điều dưỡng chuyên khoa lâm sàng (C.N.S) Đào tạo thực hành lâm sàng tại cơ sở y tế đang làm việc để trở thành điều dưỡng hành nghề có kinh nghiệm (1năm) Kỳ thi quốc gia để lấy chứng chỉ trở thành Điều dưỡng hành nghề (Registered nurse) Cử nhân hoặc tương đương Cử nhân khoa học tự nhiên(B.S) hoặc Cử nhân xã hội (B.A) Cử nhân khoa học điều dưỡng (B.S.N)  Tại Nhật Bản, Điều dưỡng chuyên khoa lâm sàng là Điều dưỡng thực hành nâng cao(APN). ※ Bảng này không đề cập tới các khóa học trước khi lấy chứng chỉ hành nghề bên cạnh chương trình Cử nhân khoa học điều dưỡng

3 Thế nào là Điều dưỡng thực hành nâng cao?
Điều dưỡng có giấy phép hành nghề là người có nền tảng kiến thức chuyên môn, kỹ năng ra quyết định phức tạp, năng lực thực hành lâm sàng và thích ứng với các đặc điểm về hoàn cảnh và/hoặc môi trường của quốc gia nơi họ được chứng nhận hành nghề. Khuyến nghị tương đương mức Thạc sĩ. International Council of Nurses (ICN)

4 Bằng chứng về hiệu quả của Điều dưỡng thực hành nâng cao
Tổng quan của Cochrane về việc thay thế Bác sĩ đa khoa bằng điều dưỡng chăm sóc sức khỏe ban đầu (25 trong số 4253 bài báo được sàng lọc) kết luận rằng các điều dưỡng được đào tạo phù hợp có thể vừa cung cấp dịch vụ chăm sóc chất lượng cao và mang đến kết quả tốt cho người bệnh. Laurant M, Reeves D, Hermens R Điều dưỡng thực hành nâng cao trong các kết quả lâm sàng, quy trình chăm sóc và sử dụng các dịch vụ cũng như hiệu quả chi phí được nhìn nhận tương đương hoặc tốt hơn với sự chăm sóc của bác sĩ chuyên khoa. Stanik-Hutt J, Newhouse R, White K. 2010 Trong một nghiên cứu dài hạn đánh giá tác động của chăm sóc giảm nhẹ, chăm sóc của Điều dưỡng thực hành nâng cao đã cải thiện rõ rệt chất lượng cuộc sống (chức năng cảm xúc và nhận thức) và giảm lo âu. Corner J, Halliday D, Haviland J et al .2003 Điều dưỡng thực hành nâng cao đóng góp cho sức khỏe của cá nhân, nhóm và cộng đồng thông qua việc tích hợp “ĐIỀU TRỊ” và “CHĂM SÓC” tại hơn 70 quốc gia. Nguồn: Lisbeth Fagerström, the impact of advanced practice nursing in healthcare: recipe for developing countries. Ann Neurosci Jan; 19(1): 1–2.

5 Phần “ĐIỀU TRỊ”? Nhà nước có các quy định cụ thể làm cơ sở thực hành cho Điều dưỡng thực hành nâng cao Quyền chẩn đoán Có thẩm quyền kê đơn thuốc Có thẩm quyền kê đơn điều trị Có thẩm quyền chuyển tuyến khách hàng (bệnh nhân) tới chuyên gia khác Có thẩm quyền tiếp nhận bệnh nhân vào bệnh viện Được ban hành và bảo vệ bởi pháp luật với chức danh “Điều dưỡng thực hành/Điều dưỡng thực hành nâng cao” Có văn bản pháp luật hoặc một số cơ chế quy định cụ thể cho điều dưỡng thực hành nâng cao Chức danh chính thức cho điều dưỡng làm việc với vai trò thực hành nâng cao

6 So sanh hệ thống điều dưỡng thực hành nâng cao
Mỹ Úc Nhật Bản Tiêu đề ĐD chuyên khoa LS ĐD thực hành ĐD gây mê ĐD hộ sinh Điều dưỡng thực hành Điều dưỡng chuyên khoa lâm sàng (13 lĩnh vực) Phạm vi hoạt động Có thẩm quyền kê đơn thuốc và điều trị (tùy vào từng tiểu bang) Giáo dục, Nghiên cứu, lĩnh vực Lâm sàng bao gồm kê đơn và thực hiện các can thiệp trị liệu Thực hành hạn chế và dưới sự chỉ đạo của bác sĩ Văn bản PL về phạm vi hành nghề Đạo luật thực hành điều dưỡng tiểu bang (NPA) và quy tắc/quy định của tiểu bang Các tiêu chuẩn điều dưỡng hành nghề; Quy tắc ứng xử cho điều dưỡng; tiêu chuẩn cho điều dưỡng thực hành v.v… Đạo luật về điều dưỡng công cộng, hộ sinh, điều dưỡng; Đạo luật Bác sĩ v.v… Giấy phép Theo tiểu bang Không Chứng chỉ Ủy ban Điều dưỡng và Hộ sinh Úc (NMBA) Hội Điều dưỡng Nhật Bản (JNA) Quản lý chất lượng Bộ Giáo dục Mỹ, Hội đồng kiểm định giáo dục bậc đại học của Mỹ (CHEA) Hội Đồng Điều Dưỡng và Hộ Sinh Úc  Hội các chương trình đào tạo điều dưỡng trong trường đại học của Nhật Bản (JANPU) Đào tạo Chương trình thạc sĩ Chương trình thạc sĩ, Hướng dẫn xây dựng bởi NMBA(5,000 giờ) Chương trình thạc sĩ (26 hoặc 38 tín chỉ được xác nhận bởi JANPU)

7 Hệ thống Điều dưỡng chuyên khoa lâm sàng (CNS) từ năm 1994
Hệ thống Điều dưỡng chuyên khoa lâm sàng được thiết kế nhằm góp phần phát triển chăm sóc sức khỏe và phúc lợi cũng như cải thiện khoa học điều dưỡng bằng cách đưa các điều dưỡng chuyên khoa lâm sàng với kiến thức và kỹ năng chyên sâu vào xã hội để cung cấp dịch vụ chăm sóc điều dưỡng cao cấp, hiệu quả cho các cá nhân, gia đình và nhóm người đang gặp vấn đề khó khăn, phức tạp. Vai trò của Điều dưỡng chuyên khoa lâm sàng Cung cấp công tác thực hành điều dưỡng xuất sắc cho cá nhân, gia đình và cộng đồng Trao đổi ý kiến với các bên cung cấp dịch vụ chăm sóc (bao gồm cả điều dưỡng) Phối hợp với các bên liên quan, cơ quan/tổ chức đạo đức để bảo vệ quyền cho các cá nhân v.v… Đào tạo cho cán bộ điều dưỡng Các hoạt động nghiên cứu tại cơ sở y tế

8 Hệ thống chứng chỉ cho Điều dưỡng chuyên khoa lâm sàng
Có chứng chỉ quốc gia cho Điều dưỡng hành nghề 1. Hoàn thành chương trình thạc sĩ tại một trường đại học (26, 38 hoặc 46 tín chỉ) và được công nhận bởi Hội các chương trình đào tạo điều dưỡng trong trường đại học của Nhật Bản (Japan Association of Nursing program in University) 2. Tích lũy nhiều kinh nghiệm (ít nhất 05 năm kinh nghiệm bao gồm 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn) Hội Điều dưỡng Nhật Bản tổ chức kỳ thi lấy chứng chỉ (bài thi viết) Giấy chứng nhận được cấp và đăng ký bởi Hội Điều dưỡng Nhật Bản Giấy chứng nhận cần được gia hạn 5 năm/lần (bộ hồ sơ bao gồm hoạt động thực hành điều dưỡng, kinh nghiệm

9 Số lượng điều dưỡng chuyên khoa được chứng nhận theo từng lĩnh vực
(tính tới tháng 12/2018 – Hội Điều dưỡng Nhật Bản)

10 Bối cảnh: Các biến đổi trong lĩnh vực sức khỏe, các vấn đề sức khỏe hiện tại ở Nhật Bản
Thời gian/ Thời kỳ Trước Chiến tranh TG lần II Sau Chiến tranh TG lần II Kinh tế phát triển Xu hướng già hóa dân số Chuẩn bị cho XH già hóa Xã hội già hóa 2000- Các vấn đề sức khỏe chính ・Bệnh lao ・MCH ・Suy dinh dưỡng ・Bệnh mãn tính: Cao huyết áp C.V. Ung thư ・Bệnh mãn tính:   ung thư ・Bệnh truyền nhiễm: HIV/AIDS  Viêm gan B ・Bệnh mãn tính:     bệnh hình thành do lối sống ・Sức khỏe tâm thần ・Chăm sóc lâu dài ・ phòng chống thiên tai Tỉ lệ tử vong trẻ sơ sinh /1,000 trẻ (năm) 90.5 (1935) 31.9 (1952) 20.6 (1961) 13.0 (1976) 4.4 (1989) 2.2 (2011) Tuổi thọ trung bình Nam/Nữ 47/50 56/60 66/71 72/77 77/83 79/86 Biến đổi trong lĩnh vực sức khỏe KSNK Phòng ngừa các bệnh không lây (NCD) CS cho XH già hóa Fist of all, Japan experienced six time period of health transitions last eighty years. Those six time periods were categorized into three phases of health care transition including Phase 1 : infection control ; Phase 2: NCD control; and Phase 3: Health care formation for Aging society. Changes of health issues influenced health needs and nursing needs of the society. Nguồn: Hishinuma and others (1990) Development of Nursing Model based on PHC

11 Phạm vi hành nghề - Điều dưỡng và Bác sĩ
Đạo luật Bác sĩ Khám bệnh General Provisions incl. Definition etc. Licensure Examinations incl. National Exam and Clinical Training Practice Penal provisions Chữa bệnh   Hỗ trợ khám bệnh Các hoạt động sau có thể được thực hiện dưới sự chỉ đạo của bác sĩ: Sử dụng trang thiết bị y tế; Quản lý y tế; Tư vấn các vấn đề liên quan thuốc. Đạo luật về điều dưỡng công cộng, hộ sinh, điều dưỡng

12 Kiểm tra và chứng nhận bởi Hội Điều dưỡng Nhật Bản
Cơ quan thực hiện Hội các chương trình đào tạo điều dưỡng trong trường đại học của Nhật Bản (JANPU) đào tạo Mission, Program, Faculty, Facilities etc. Renew every 10years Chương trình thạc sĩ Điều dưỡng tại một trường đào tạo cao học điều dưỡng (13lĩnh vực, 301 chương trình tại 106 trường cao học※) quản lý chất lượng Chứng chỉ quốc gia cho Điều dưỡng hành nghề theo quy định của Đạo luật Điều dưỡng công cộng, hộ sinh, điều dưỡng Kiểm tra và chứng nhận bởi Hội Điều dưỡng Nhật Bản chứng chỉ ※175/263 trường đại học đào tạo điều dưỡng có khóa học thạc sĩ.

13 Môi trường pháp lý của các Tổ chức giáo dục y tế chuyên nghiệp (HPEI)
Các tiêu chuẩn: -Quy định chung, -Cơ sở cho hoạt động học tập, -Trình độ giáo sư, -Khả năng tuyển sinh, chương trình, -Yêu cầu tốt nghiệp và phần khác, -Cơ sở vật chất như quy mô trường, cơ sở học, trang thiết bị v.v… -Công tác tổ chức, văn thư, -Các quy định đặc biệt -Chương trình giảng dạy liên trường/liên kết, và -Những quy định khác. Tổ chức giáo dục y tế chuyên nghiệp Bộ Y tế và Lao động (MHLW) Đạo luật Điều dưỡng công cộng, hộ sinh, điều dưỡng Bộ Giáo dục (MEXT) Tiêu chuẩn thành lập trường ĐH

14 Quản lý chất lượng các cơ sở giáo dục
Đánh giá chất lượng dựa trên tiêu chuẩn của JUAA 1. Nhiệm vụ và mục tiêu 2. Cơ cấu giáo dục và nghiên cứu 3. Giảng viên và cơ cấu của khoa 4. Chương trình giáo dục, hướng dẫn và kết quả 5. Tuyển sinh 6. Dịch vụ sinh viên 7. Môi trường giáo dục và nghiên cứu 8. Hợp tác và đóng góp xã hội 9. Phòng Hành chính và Tài chính 10. Đảm bảo chất lượng nội bộ Đại học A Đại học B Đại học C Hiệp hội kiểm định đại học Nhật Bản (JUAA) Các trường ĐH được đánh giá chất lượng 7 năm/lần

15 Kết luận Hệ thống Điều dưỡng thực hành nâng cao đang được phát triển trên toàn thế giới. Bằng chứng cho thấy Điều dưỡng thực hành nâng cao đóng góp cho việc cải thiện tình trạng sức khỏe của cá nhân và xã hội thông qua y học liên ngành. Nên xem xét phạm vi hành nghề theo bối cảnh của từng quốc gia – Liệu nó có cần thiết phải hình thành cơ sở pháp lý để xác định phạm vi hành nghề cho điều dưỡng và bác sĩ không? Cơ chế chứng nhận và quản lý chất lượng rất quan trọng để duy trì chất lượng của hệ thống điều dưỡng thực hành nâng cao. Đào tạo thực hành lâm sàng được xem như điểm khởi đầu cần thiết để đáp ứng nhu cầu phức tạp của xã hội cũng như sự phát triển của công nghệ y tế.

16 Xin trân trọng cảm ơn! Chi tiết xin liên lạc :


Tải xuống ppt "Hệ thống Điều dưỡng thực hành nâng cao (Advanced Practice Nurse, APN) tại Nhật Bản HORII Satoko, Ph.D, RN, PHN Cố vấn trưởng dự án “Tăng cường hệ thống."

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google