Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Màu Hoa Bí.

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "Màu Hoa Bí."— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 màu Hoa Bí

2 Đâu có thể phai mờ kỷ niệm tuổi thơ

3 Cho ta còn đó chút ngây thơ
Đến mãi bây giờ nhớ hoài hoa bí vàng của tuổi thơ

4 Nhớ hoài hoa bí vàng thời mộng mơ

5 Ôi cái thuở ban đầu dệt mộng ngày xanh

6 Bâng khuâng một mái tóc bay bay
Tóc xỏa vai gầy tóc dài hoa bí dạt vào làn mây

7 Bóng chiều đang xuống dần mà nào hay

8 Nhớ lúc tan trường anh cùng em bắt bướm
Bướm bay vô vườn mà nước mắt rưng rưng

9 Anh tặng em màu hoa bí Hoa bí vàng thay con bướm vàng Nghe thương nhớ mênh mang

10 Nay bí trổ hoa vàng về lại trường xưa

11 Bâng khuâng chợt nhớ sắc hoa xưa
Hoa vẫn tươi màu

12 Mái trường xưa có Hoàng hạc lầu
Biết tìm con bướm vàng giờ ở đâu

13

14

15 Ôi cái thuở ban đầu dệt mộng ngày xanh

16

17 Bóng chiều đang xuống dần mà nào hay

18 Nhớ lúc tan trường anh cùng em bắt bướm
Bướm bay vô vườn,mà nước mắt rưng rưng

19 Anh tặng em màu hoa bí Hoa bí vàng thay con bướm vàng

20

21 Nay bí trổ hoa vàng về lại trường xưa

22 Bâng khuâng chợt nhớ sắc hoa xưa
Hoa vẫn tươi màu

23

24 Biết tìm con Bướm vàng giờ ở đâu ?

25 Màu Hoa bí

26 Hẹn tái ngộ... mercredi, 3 juillet 2019


Tải xuống ppt "Màu Hoa Bí."

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google