Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

TỔ CHỨC, QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN QUA MẠNG

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "TỔ CHỨC, QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN QUA MẠNG"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 TỔ CHỨC, QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN QUA MẠNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ PLEIKU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN QUA MẠNG Pleiku, ngày 2, 3 tháng 12 năm 2014

2 1. Công văn số: 5555/BGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng NỘI DUNG 1.1 Mục đích: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn. 1.2 Yêu cầu: Xây dựng các chuyên đề dạy học phù hợp 1.3 Nội dung: Sinh hoạt chuyên môn về đổi mới PPDH và KTĐG 1.4 Tổ chức : Quản lí các hoạt động chuyên môn qua mạng

3 1. Đăng nhập: + Dùng trình duyệt: Mozilla Firefox hoặc Google Chrome vào địa chỉ: + Đăng nhập: Bằng tài khoản và mật khẩu đã được cấp

4 PHẦN II: HƯỚNG DẪN GIÁO VIÊN
1. Đăng nhập 2. Khai báo 3. Quản lý lớp 4. Tạo khóa học 5. Tổ chức khóa học Giáo viên là người trực tiếp tham gia thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn trong các khóa học/bài học/chuyên đề. Giáo viên được giao quyền cấp tài khoản cho học sinh; xây dựng các khóa học/bài học trên mạng; tổ chức, quản lí và hỗ trợ học sinh thực hiện hoạt động học tập qua mạng theo hình thức “hoạt động trải nghiệm sáng tạo”.

5 1. Giáo viên đăng nhập Sử dụng tài khoản và mật khẩu đã được cung cấp để đăng nhập

6 2. GV khai báo thông tin Khai báo thông tin: Khai báo đầy đủ các thông tin theo yêu cầu của hệ thống.

7 3. Quản lý danh sách lớp chủ nhiệm
Tạo tài khoản học sinh Bước 1: Nhấn vào nút "Tạo tài khoản học sinh" hệ thống sẽ tự động sinh ra tài khoản. Bước 2: Tải (download) danh sách lớp trong đó có tên tài khoản và mật khẩu để cung cấp cho học sinh. Quản lý danh sách lớp chủ nhiệm "Chọn danh sách lớp" để xem thông tin và quá trình khai báo thông tin của học sinh lớp chủ nhiệm.

8 4. DS học sinh Quản lý danh sách lớp chủ nhiệm: "Chọn danh sách lớp" để xem thông tin và quá trình khai báo thông tin của học sinh lớp chủ nhiệm.

9 5. Tạo bài học mới Tạo khóa học mới: Chọn "Quản lý khóa học" để tạo một khóa học hoặc chủ đề mới; chỉnh sửa lại khóa học; xóa khóa học; quản lý danh sách khóa học. Khi tạo khóa học hoặc chủ đề mới: Cần đặt tiêu đề, chỉ rõ lĩnh vực (môn học), mô tả cụ thể chủ đề hoặc yêu cầu cho học sinh, đặt phạm vi cho phép truy cập khóa học. Đưa tài liệu tham khảo lên hệ thống để học sinh tiến hành các hoạt động của cá nhân hoặc nhóm được thuận lợi.

10 Mỗi giáo viên hãy tạo ít nhất một bài học
6. Danh sách bài học Mỗi giáo viên hãy tạo ít nhất một bài học

11 7. Theo dõi và tổ chức khóa học
Theo dõi quá trình đăng ký học và xác nhận đăng ký cho học sinh - Sau khi giáo viên tạo ra khóa học mới, những học sinh thuộc phạm vi cho phép sẽ có quyền đăng ký theo học. Tùy vào khóa học/chủ đề giáo viên có thể yêu cầu học sinh làm việc cá nhân hoặc theo nhóm. - Đối với từng khóa học, giáo viên có thể theo dõi quá trình đăng ký học của học sinh, của từng nhóm học sinh - Điều khiển quá trình học tập: + Ra thông báo chung: Giáo viên có thể thông báo cho cả lớp các hoạt động, gợi ý hoặc chỉ dẫn … chọn mục "THÔNG BÁO CHUNG". + Trao đổi, thảo luận trên hệ thống: Định hướng thảo luận, hỗ trợ, gợi ý cho học sinh hoặc trả lời các câu hỏi, vấn đề do học sinh đặt ra…

12 8. Trao đổi với học sinh Trao đổi, thảo luận trên hệ thống: Định hướng thảo luận, hỗ trợ, gợi ý cho học sinh hoặc trả lời các câu hỏi, vấn đề do học sinh đặt ra… chọn mục "TRAO ĐỔI HỌC SINH"

13 PHẦN IV: HƯỚNG DẪN TÀI KHOẢN HỌC SINH
1. Đăng nhập: Sử dụng tài khoản và mật khẩu đã được cung cấp để đăng nhập 2. Khai báo thông tin: Điền đầy đủ các thông tin hệ thống yêu cầu.

14 1. Đăng ký tham gia khóa học
Bước 1: Chọn "Không gian trường học" lựa chọn khóa học/bài học theo môn học/hoạt động giáo dục, lớp, giáo viên… Bước 2: Kích chọn vào tiêu đề của khóa học/chủ đề để thấy được các miêu tả cụ thể về khóa học/chủ đề. Bước 3: Chọn "Tham gia khóa học" để bắt đầu khóa học. Bước 4: Chọn "Đăng ký cá nhân" và chọn nút "Tham gia" để tham gia khóa học/chủ đề; hoặc chọn "Đăng ký nhóm" Bước 5: Nếu chọn "Đăng ký nhóm"

15 Bài giảng đến đây là kết thúc. Cảm ơn các thầy, cô đã chú ý lắng nghe!


Tải xuống ppt "TỔ CHỨC, QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN QUA MẠNG"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google