Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP!

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP!"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP!
GV: NGUYỄN THỊ THẢO MÔN: LỊCH SỬ 7

2 KIỂM TRA BÀI CŨ Dựa vào lựoc đồ em hãy trình bày cuộc kháng chiến chống quân xâm lựợc Nguyên năm 1285?

3 Bài 14: BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG – NGUYÊN (Thế kỉ XIII) (tt) Tiết 26: III- CUỘC KHÁNG CHIẾN LẦN THỨ BA CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC NGUYÊN ( ) Nội dung cần nắm: Nhà Nguyên xâm lược Đại Việt. Trận Vân Đồn tiêu diệt đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ. Chiến thắng Bạch Đằng.

4 Bài 14: BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG – NGUYÊN (Thế kỉ XIII)
III - Cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân xâm lược Nguyên ( ): 1. Nhà Nguyên xâm lược Đại Việt: “ Không được coi Giao Chỉ là nước nhỏ mà khinh thường” Hốt Tất Liệt

5 Hai lần xâm lược Đại Việt đều thất bại, vua Nguyên đã làm gì?
NỘI DUNG THỜI GIAN QUÂN NHÀ TRẦN QUÂN MÔNG -NGUYÊN 1/Nhà Nguyên xâm lược Đại Việt 12/1287 Khẩn trương chuẩn bị: Tăng cường quân ở nơi hiểm yếu như biên giới, vùng biển Quân Nguyên tiến vào nước ta hai đường: -Quân bộ do Thoát Hoan chỉ huyVạn Kiếp -Qụân thuỷ do Ô Mã Nhi chỉ huy sông Bạch Đằng Vạn Kiếp 2/ Trận Vân Đồn tiêu diệt đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ Trần Khánh Dư mai phục tại Vân Đồn - Quân ta tấn công dữ dội Thuyền lương Trương Văn Hổ tiến vào -Phần lớn thuyền lương của giặc bị đắm, còn lại bị ta chiếm 3/Chiến thắng Bạch Đằng 1/1288 Ta phản công 2 mặt trận thủy, bộ Ta bố trí trận địa cọc ngầm ở sông Bạch Đằng -Đường bộ: Quân ta chặn đánh ở Lạng Sơn -Đoàn thuyền Ô Mã Nhi lọt vào trận địa cọc ngầm, Ô Mã Nhi bị bắt sống - Thoát Hoan dẫn quân rút lui từ Vạn Kiếp Lạng Sơn  Trung Quốc bị mai phục Hai lần xâm lược Đại Việt đều thất bại, vua Nguyên đã làm gì? Nêu những dẫn chứng về việc quân Nguyên chuẩn bị chu đáo cho cuộc xâm lược? Nhà Trần làm gì trước nguy cơ bị xâm lược?

6 Nhà Nguyên quyết tâm xâm lược Đại Việt lần thứ 3.
Bài 14: BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG – NGUYÊN (Thế kỉ XIII) III - Cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân xâm lược Nguyên ( ): 1. Nhà Nguyên xâm lược Đại Việt: Nhà Nguyên quyết tâm xâm lược Đại Việt lần thứ 3. Nhà Trần khẩn trương chuẩn bị kháng chiến.

7 Bài 14: BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG – NGUYÊN (Thế kỉ XIII)
III - Cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân xâm lược Nguyên ( ): 1. Nhà Nguyên xâm lược Đại Việt: 2. Trận Vân Đồn tiêu diệt đoàn thuyền lương của giặc:

8 Lược đồ diễn biến cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân Nguyên (1287- 1288)
Thoát Hoan Tại sao, Ô Mã Nhi lại không bảo vệ đoàn thuyền lương mà lại tiến vào Vạn Kiếp hội quân với Thoát Hoan? Ô Mã Nhi- Phàn Tiếp

9 Lược đồ diễn biến cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân Nguyên (1287- 1288)
Trương Văn Hổ

10 1/Nhà Nguyên xâm lược Đại Việt
NỘI DUNG THỜI GIAN QUÂN NHÀ TRẦN QUÂN MÔNG -NGUYÊN 1/Nhà Nguyên xâm lược Đại Việt 12/1287 Khẩn trương chuẩn bị: Tăng cường quân ở nơi hiểm yếu như biên giới, vùng biển Quân Nguyên tiến vào nước ta hai đường: -Quân bộ do Thoát Hoan chỉ huyVạn Kiếp -Qụân thuỷ do Ô Mã Nhi chỉ huy sông Bạch Đằng Vạn Kiếp 2/ Trận Vân Đồn tiêu diệt đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ Trần Khánh Dư mai phục tại Vân Đồn - Quân ta tấn công dữ dội Thuyền lương Trương Văn Hổ tiến vào -Phần lớn thuyền lương của giặc bị đắm, còn lại bị ta chiếm 3/Chiến thắng Bạch Đằng 1/1288 Ta phản công 2 mặt trận thủy, bộ Ta bố trí trận địa cọc ngầm ở sông Bạch Đằng -Đường bộ: Quân ta chặn đánh ở Lạng Sơn -Đoàn thuyền Ô Mã Nhi lọt vào trận địa cọc ngầm, Ô Mã Nhi bị bắt sống - Thoát Hoan dẫn quân rút lui từ Vạn Kiếp Lạng Sơn  Trung Quốc bị mai phục

11 2. Trận Vân Đồn tiêu diệt đoàn thuyền lương của giặc:
Bài 14: BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG – NGUYÊN (Thế kỉ XIII) 2. Trận Vân Đồn tiêu diệt đoàn thuyền lương của giặc: - Diễn biến  Tại Vân Đồn, Trần Khánh Dư cho quân mai phục đợi đoàn thuyền lương của địch. Khi đoàn thuyền lương đi qua bị quân ta từ nhiều phía đánh ra dữ dội.  - Kết quả: Phần lớn thuyền lương bị đắm, số còn lại bị quân ta chiếm

12 Đợi mãi không thấy đoàn thuyền lương đến Thoát Hoan đã làm gì?
Bài 14: BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG – NGUYÊN (Thế kỉ XIII) Đợi mãi không thấy đoàn thuyền lương đến Thoát Hoan đã làm gì? III - Cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân xâm lược Nguyên ( ): 1. Nhà Nguyên xâm lược Đại Việt: 2. Trận Vân Đồn tiêu diệt đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ: 3. Chiến thắng Bạch Đằng: Trước sự rút chạy của kẻ thù, vua tôi nhà Trần đã làm gì?

13

14 Sông Chanh - nơi diễn ra trận Bạch Bằng lịch sử (1288)
Vì sao ta lại quyết định chọn sông Bạch Đằng làm nơi tiêu diệt giặc? Sông Chanh - nơi diễn ra trận Bạch Bằng lịch sử (1288)

15 Lược đồ chiến thắng Bạch Đằng năm 1288
YÊN HƯNG (Quảng Ninh) YÊN HƯNG (Quảng Ninh) YÊN HƯNG (Quảng Ninh) XXX XXX THỦY NGUYÊN (Hải Phòng) XXX

16 1/Nhà Nguyên xâm lược Đại Việt
NỘI DUNG THỜI GIAN QUÂN NHÀ TRẦN QUÂN MÔNG -NGUYÊN 1/Nhà Nguyên xâm lược Đại Việt 12/1287 Khẩn trương chuẩn bị: Tăng cường quân ở nơi hiểm yếu như biên giới, vùng biển Quân Nguyên tiến vào nước ta hai đường: -Quân bộ do Thoát Hoan chỉ huyVạn Kiếp -Qụân thuỷ do Ô Mã Nhi chỉ huy sông Bạch Đằng Vạn Kiếp 2/ Trận Vân Đồn tiêu diệt đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ Trần Khánh Dư mai phục tại Vân Đồn - Quân ta tấn công dữ dội Thuyền lương Trương Văn Hổ tiến vào -Phần lớn thuyền lương của giặc bị đắm, còn lại bị ta chiếm 3/Chiến thắng Bạch Đằng 1/1288 4/1288 Ta phản công 2 mặt trận thủy, bộ Ta bố trí trận địa cọc ngầm ở sông Bạch Đằng -Đường bộ: Quân ta chặn đánh ở Lạng Sơn -Đoàn thuyền Ô Mã Nhi lọt vào trận địa cọc ngầm, Ô Mã Nhi bị bắt sống - Thoát Hoan dẫn quân rút lui từ Vạn Kiếp Lạng Sơn  Trung Quốc bị mai phục

17 Di tích bãi cọc chiến thắng Bạch Đằng năm 1288, tại xã Yên Giang, Yên Hưng (Quảng Ninh) đã được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia.

18 - 4/1288: Đoàn thuyền lương của Ô Mã Nhi rút về theo sông Bạch Đằng.
Bài 14: BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG – NGUYÊN (Thế kỉ XIII) 3. Chiến thắng Bạch Đằng: Diễn biến: - 4/1288: Đoàn thuyền lương của Ô Mã Nhi rút về theo sông Bạch Đằng. - Ta nhử địch vào sâu trận địa khi nước dâng cao. - Lúc nước rút thuyền địch xô vào cọc và bị quân ta đánh từ 2 bên bờ.

19 Nhiều tên giặc bị chết, Ô Mã Nhi bị bắt sống. * Ý nghĩa
Bài 14: BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG – NGUYÊN (Thế kỉ XIII) 3. Chiến thắng Bạch Đằng:  *Kết quả: Nhiều tên giặc bị chết, Ô Mã Nhi bị bắt sống.  * Ý nghĩa Đập tan mộng xâm lược Đại Việt của nhà Nguyên Trận Bạch Đằng có ý nghĩa như thế nào với công cuộc chống ngoại xâm của nhân dân ta?

20 Miếu thờ và tượng đài Trần Hưng Đạo tại thành phố Hồ Chí Minh

21 Trên đoạn sông Bạch Đằng này đã từng diễn ra những chiến thắng lớn nào trong Lịch Sử?

22 Troø chôi giaûi oâ chöõ lòch söû Chieán thaéng Baïch Ñaèng
CỦNG CỐ n H a t B A n v A n k i e p t r a n q u o C t u a n t h o a t h o a n v a n Ñ o n o m a n h i t h a n G l o n g t r u o n g v a n h o Chieán thaéng Baïch Ñaèng Caâu 2: Ñaây laø nôi maø Thoaùt Hoan ra söùc xaây döïng thaønh caên cöù vöõng chaéc ñeå ñònh ñaùnh laâu daøi vôùi quaân ta? Caâu 1: Hoát Taát Lieät phaûi ñình chieán cuoäc chieán tranh ôû ñaây ñeå taäp trung löïc löôïng taán coâng Ñaïi Vieät? Caâu 5: Ñaây laø nôi Traàn Khaùnh Dö ñaùnh baïi ñoaøn thuyeàn löông cuûa Tröông Vaên Hoå ? Caâu 4: Ngöôøi tröïc tieáp chæ huy quaân Nguyeân xaâm löôïc Ñaïi Vieät? Caâu 7: Nôi nhaân daân ta thöïc hieän keá hoaïch ‘’Vöôøn khoâng nhaø troáng‘’? Caâu 8: Teân töôùng giaëc bò Traàn Khaùnh Dö ñaùnh baïi taïi Vaân Ñoàn? Caâu 6: Teân töôùng giaëc bò quaân ta baét soáng treân soâng Baïch Ñaèng ? Caâu 3: Ngöôøi chæ huy cuoäc khaùng chieán choáng quaân Nguyeân laàn ba?

23 Hướng dẫn về nhà - Học bài và nắm được các kiến thức cơ bản trên.
Trả lời câu hỏi SGK/ 65. Đọc và chuẩn bị tiếp bài 11 – phần IV.

24 ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy , c« gi¸o
vµ c¸c em


Tải xuống ppt "CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP!"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google