Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Một chiều lang thang bên giòng Hương Giang

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "Một chiều lang thang bên giòng Hương Giang"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 Một chiều lang thang bên giòng Hương Giang
Tôi gặp một tà áo tím

2 Nhẹ thấp thoáng trong nắng vương Màu áo tím sao luyến thương Màu áo tím sao vấn vương

3 Rồi lòng bâng khuâng theo màu áo ấy Màu áo tím hôm nào

4 Tình quyến luyến ban đầu Chập chờn tâm tư màu áo thoáng chiêm bao

5 Mong một tà áo một tà áo qua đường

6 Như mong một lời nói một lời nói yêu thương

7 Mặc thời gian dìu đôi cánh biếc Mặc giòng sông dịu hiền luyến tiếc Mặc chiều thu buồn như gối chiếc

8 Tôi mơ.. màu áo Ước mong sao áo màu khép kín tim nhau

9 Để rồi chiều chiều lê chân bên giòng Hương Giang Mong tìm lại tà áo ấy

10 Mà áo tím nay thấy đâu Người áo tím nay thấy đâu Giòng nước vẫn trôi cuốn mau

11 Rồi chợt nghe tin qua lời gió nhắn Người áo tím qua cầu

12 Và áo tím phai màu Để giòng Hương Giang hờ hững cũng nao nao

13

14

15

16 Để rồi chiều chiều lê chân bên giòng Hương Giang Mong tìm lại tà áo ấy

17 Mà áo tím nay thấy đâu Người áo tím nay thấy đâu Giòng nước vẫn trôi cuốn mau

18 Rồi chợt nghe tin qua lời gió nhắn Người áo tím qua cầu

19 Và áo tím phai màu Để giòng Hương Giang hờ hững cũng nao nao

20


Tải xuống ppt "Một chiều lang thang bên giòng Hương Giang"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google