Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

BÀI CŨ Nêu quy tắc tính diện tích hình tam giác.

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "BÀI CŨ Nêu quy tắc tính diện tích hình tam giác."— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 BÀI CŨ Nêu quy tắc tính diện tích hình tam giác.
Hãy viết công thức tính diện tích hình tam giác. Nêu quy tắc tính diện tích hình thang. Hãy viết công thức tính diện tích hình thang.

2 BÀI MỚI LUYỆN TẬP CHUNG

3 Tính diện tích hình tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông là:
1 Cạnh góc vuông thứ nhất Cạnh góc vuông thứ hai Diện tích hình tam giác vuông 3cm 4cm 3 x 4 : 2 = 6(cm2) 2,5m 1,6m 2,5x1,6:2= 2(m2)

4 2 Tính diện tích hình thang ABED lớn hơn diện tích của hình tam giác BEC bao nhiêu đề-xi-mét vuông? GIẢI D 1,3dm 2,5dm 1,2dm 1,6dm E C B A H Diện tích hình thang ABED: (2,5 + 1,6) x 1,2 : 2 = 2,46 (dm2) Diện tích hình tam giác BEC: 1,3 x 1,2 : 2 = 0,78 (dm2) Diện tích hình thang ABED lớn hơn diện tích hình tam giác BEC: 2,46 – 0,78 = 1,68(dm2) Đáp số: 1,68 dm2

5 AI NHANH HƠN

6 3 Trên một mảnh vườn hình thang, người ta sử dụng 30% diện tích để trồng đu đủ và 25% diện tích để trồng chuối. a)Hỏi có thể trồng được bao nhiêu cây đu đủ, biết rằng trồng mỗi cây đu đủ cần 1,5m2 đất? b)Hỏi số cây chuối trồng được nhiều hơn số cây đu đủ bao nhiêu cây, biết rằng trồng mỗi cây chuối cần 1m2 đất? 50m 70m 40m

7 GIẢI Diện tích mảnh vườn hình thang: (50 + 70) x 40 : 2 = 2400(m2)
Diện tích trồng đu đủ: 2400 x 30% = 720 (m2) Diện tích trồng chuối: 2400 x 25% = 600(m2) Số cây đu đủ trồng được là: 720 : 1,5 = 480(cây) Số cây chuối trồng được là: 600 : 1 = 600(cây) Số cây chuối trồng nhiều hơn cây đu đủ là: 600 – 480 = 120 (cây) Đáp số: a) 480cây b) 120cây

8 DẶN DÒ Ôn công thứcvà quy tắc tính diện tích của hình tam giác và hình thang. Làm bài 3 vào vở Chuẩn bị bài “Hình tròn, đường tròn”/96.


Tải xuống ppt "BÀI CŨ Nêu quy tắc tính diện tích hình tam giác."

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google