Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Chào mừng Quý Thầy Cô đến dự giờ lớp 12A9

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "Chào mừng Quý Thầy Cô đến dự giờ lớp 12A9"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 Chào mừng Quý Thầy Cô đến dự giờ lớp 12A9
Bài 3: LÔGARIT Lớp: 12A9 GV thực hiện: Võ Thị Việt Tú Chào mừng Quý Thầy Cô đến dự giờ lớp 12A9

2 Bài 3: LÔGARIT Kiểm tra bài cũ: Cho số a dương. Với mỗi số thực  tùy ý, ta luôn xác định được lũy thừa a. Hỏi: + Dấu của a ? + Nếu a >1: a < a  ? + Nếu 0< a< 1: a < a  ? Suy ra: Nếu 0 < a 1 thì a = a   = .

3 1)Không có lôgarit của số 0 và số âm.
Định nghĩa1: Cho a là một số dương khác 1 và b là một số dương. Số thực  duy nhất để a =b được gọi là lôgarit cơ số a của b và kí hiệu là logab, tức là  = logab  a = b Chú ý: 1)Không có lôgarit của số 0 và số âm. 2)Cơ số của lôgarit phải dương và khác 1. 3)Theo định nghĩa ta có: loga1 = 0 , logaa = 1 logaab = b, bR; = b, bR, b>0

4 H1: Tính: H2: Với giá trị nào của x thì log3(1-x) = 2 ?

5 Câu hỏi và bài tập: Bài 23: Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau: A) Cơ số của lôgarit là một số thực bất kì; B) Cơ số của lôgarit phải là số nguyên; C) Cơ số của lôgarit phải là số nguyên dương; D) Cơ số của lôgarit phải là số dương khác 1.

6 Bài tập 24: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
A) Có lôgarit của một số thực bất kì; B) Chỉ có lôgarit của một số thực dương; C) Chỉ có lôgarit của một số thực dương khác 1; D) Chỉ có lôgarit của một số thực lớn hơn 1.

7 Bài tập 27: Hãy tìm logarit của mỗi số sau theo cơ số 3: 81 ; 1 ; ;

8 Bài tập 29: Tính: Bài tập 30: Tìm x, biết :

9 CỦNG CỐ Trắc nghiệm: Chọn đáp án đúng
Bài 1: Giá trị của ,2 bằng: B) -4 C) D) 4 A) -2

10 Bài 2: Giá trị của bằng: A) B) 9 C) 27 D) 81

11 Bài 3: Với giá trị nào của x thì ?
C) x = D) x = 27 B) x = 25

12 Bài 4: Giá trị biểu thức bằng:
A) 0,8 C) 7, D) 72 B) -7,2

13 Bài tập thêm: Bài 5: Đơn giản biểu thức: A = B =

14 Bài 6: Với giá trị nào của x thì mỗi biểu thức sau xác định: a) log0,2(7-x) b) log c) log3 (- x2) d) log0,7 (-2x3)

15 Tiết học đến đây kết thúc.
Bài tập về nhà: Làm các bài tập trong sách bài tập , 2.34, trang 73,74 Tiết học đến đây kết thúc. Kính chúc quý thầy cô sức khỏe, chúc các em học tốt.


Tải xuống ppt "Chào mừng Quý Thầy Cô đến dự giờ lớp 12A9"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google