Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Trường Thpt Lê quý đôn Bài 40: DÒNG ĐIỆN FU-CÔ.

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "Trường Thpt Lê quý đôn Bài 40: DÒNG ĐIỆN FU-CÔ."— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 Trường Thpt Lê quý đôn Bài 40: DÒNG ĐIỆN FU-CÔ.
GVHD: Nguyễn Thị Phước Lộc SVTH: Hoàng Phước Muội

2 NỘI DUNG BÀI HỌC Dòng điện Fu-cô Thí nghiệm Giải thích Tác dụng của dòng điện Fu-cô Có lợi Có hại

3 1. Dòng điện Fu-cô Thí nghiệm: Con lắc Fu-cô
Mục đích thí nghiệm: phát hiện sự xuất hiện của dòng điện động cảm ứng trong khối vật dẫn khi di chuyển trong từ trường. Dụng cụ và bố trí thí nghiệm Tiến hành thí nghiệm xem

4 ??? Hãy so sánh thời gian tắt dần dao động trong hai trường hợp trong thí nghiệm?
 Dao động của con lắc khi đi qua từ trường của nam châm hình chữ U tắt nhanh hơn so với dao động khi không đi qua từ trường.

5 Tại sao? Vì khối vật dẫn di chuyển qua từ trường  xuất hiện dòng điện cảm ứng trong khối vật dẫn. Theo định luật Len-xơ, sự xuất hiện dòng điện cảm ứng có tác dụng ngăn cản sự chuyển động của khối vật dẫn  con lắc bị tắt dao động nhanh hơn.

6 Con lắc Fu-cô sẽ rãnh Con lắc xẻ rãnh sẽ dao động tắt dần chậm hơn so với con lắc không xẻ rãnh. Con lắc xẻ rãnh  tăng điện trở  dòng điện cảm ứng xuất hiện nhỏ (theo định luật Ôm)  tác dụng ngăn chuyển động của con lắc yếu  con lắc tắt dần chậm hơn.

7

8 Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong trường hợp trên được gọi là dòng điện Fu-cô, hãy định nghĩa thế nào là dòng điện Fu-cô?

9 1. Dòng điện Fu-cô Định nghĩa:
Dòng điện Fu-cô là dòng điện cảm ứng được sinh ra ở trong khối vật dẫn khi vật dẫn chuyển động trong từ trường hay được đặt trong từ trường biến đổi theo thời gian. Tính chất Dòng điện Fu-cô có tính chất xoáy.

10 2.Tác dụng của dòng điện Fu-cô
Hãy cho biết các tác dụng của dòng điện?  Dòng điện Fu-cô có tác dụng nhiệt. Trong kĩ thuật tác dụng nhiệt của dòng điện Fu-cô vừa có lợi vừa có hại.

11 Tác dụng có lợi -Tác dụng hãm của dòng Fu- cô dùng trong chế tạo các dụng cụ điện năng như công tơ điện, phanh điện từ. -Tác dụng nhiệt của dòng Fu- cô được ứng dụng trong các lò luyện kim để nấu chảy kim loại… Tác dụng có hại -Dòng Fu-cô toả nhiệt làm cho thỏi sắt nóng lên có thể làm hỏng máy. -Đối với động cơ điện nó chống lại sự quay của động cơ, làm giảm công suất của máy.

12

13

14 Nấu chảy kim loại Xem Tôi kim loại Xem Máy biến thế Xem

15 Củng cố Dòng điện Fu-cô là dòng điện cảm ứng được sinh ra ở trong khối vật dẫn khi vật dẫn chuyển động trong từ trường hay được đặt trong từ trường biến đổi theo thời gian. Dòng điện Fu-cô có tính chất xoáy. Dòng điện Fu-cô có tác dụng nhiệt. Trong kĩ thuật tác dụng nhiệt của dòng điện Fu-cô vừa có lợi vừa có hại

16 Vận dụng Câu 1. Phát biểu nào dưới đây là SAI?
A. Dòng điện Fu-cô xuất hiện bên trong một vật dẫn khi nó nằm trong một từ trường biến thiên. B. Dòng điện Fu-cô là dòng điện không đổi. C. Hiện tượng xuất hiện dòng điện Fu-cô là hiện tượng cảm ứng điện từ. D. Một vật dẫn chuyển động trong từ trường và cắt các đường sức từ thì bên trong vật dẫn có dòng điện Fu-cô.

17 Vận dụng Câu 2 . Dòng điện Fu-cô chỉ xuất hiện trong các
A. chất điện môi B. vật liệu sắt từ C. chất dẫn điện D. cuộn dây

18 Vận dụng Câu 3. Chọn câu sai.
A. Dòng điện Fu-cô là dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khối kim loại đặt trong từ trường biến thiên. B. Do tác dụng của dòng Fu-cô mọi khối kim loại chuyển động trong từ trường đều chịu tác dụng của những lực hãm điện từ. C. Dòng điện Fu-cô xuất hiện khi ta đặt khối kim loại vào từ trường mạnh. D. Dòng điện Fu-cô gây ra tác dụng nhiệt trong khối vật dẫn đặt trong từ trường biến thiên.

19 Dặn dò Làm bài tập Học bài đầy đủ Chuẩn bị bài 41: HIỆN TƯỢNG TỰ CẢM

20 Bài học đến đây là Kết thúc


Tải xuống ppt "Trường Thpt Lê quý đôn Bài 40: DÒNG ĐIỆN FU-CÔ."

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google