Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

SỞ Y TẾ KON TUM BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "SỞ Y TẾ KON TUM BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 SỞ Y TẾ KON TUM BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH
TẬP HUẤN Nâng cao kỹ năng lập kế hoạch cho viên chức quản lý thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum Trần Minh Tuấn

2 Mục tiêu Mục tiêu tổng quát:
Tăng cường năng lực về xây dựng kế hoạch đối với viên chức quản lý; về kiến thức, kỹ năng và thái độ để xây dựng, quản lý, thực hiện, các chương trình kế hoạch được đề ra một cách hiệu quả tại khoa, phòng do mình phụ trách.

3 Mục tiêu cụ thể Kiến thức: Sau đợt tập huấn các viên chức quản lý có thể; Hiểu rõ về khái niệm kế hoạch, lợi ích của việc xây dựng kế hoạch trong công tác quản lý Hiểu được cách xây dựng một kế hoạch Hiểu được cách quản lý một chương trình kế hoạch Hiểu được cách đánh giá khoa học, khách quan một chương trình kế hoạch.

4 Mục tiêu cụ thể Kỹ năng: Sau đợt tập huấn các viên chức quản lý có thể; Xây dựng kế hoạch của khoa, phòng do mình phụ trách một cách tổng thể và chi tiết Kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh kế hoạch, sử dụng các nguồn lực hợp lý và hiệu quả.

5 Mục tiêu cụ thể Thái độ: Sau đợt tập huấn các viên chức quản lý được trang bị thái độ; Nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý Xây dựng kế hoạch công tác của khoa, phòng sát thực tiễn, Tổ chức triển khai thực hiện khoa học và có hiệu quả

6 KHÁI NIỆM KẾ HOẠCH Kế hoạch là: “Toàn bộ những điều vạch ra một cách có hệ thống về những công việc dự định làm trong một thời gian nhất định với những mực tiêu,cách thức, trình tự, thời điểm tiến hành”. Lập kế hoạch là quá trình ra QĐ về làm gì, bao giờ làm và làm như thế nào ?

7 CÁC LOẠI KẾ HOẠCH 1. Theo thời gian: Dài hạn, trung hạn, ngắn hạn
2. Theo cấp độ: Vĩ mô, vi mô 3. Theo phạm vi: Tổng thể, bộ phận 4. Theo phương pháp xây dựng kế hoạch: - Theo mục tiêu - Theo nhu cầu Nên phối hợp cả hai loại

8 Lợi ích của việc lập kế hoạch
Cho phép các nhà quản lý và cơ quan quản lý có cái nhìn tổng quan về hệ thống. Hình thành các nỗ lực có tính phối hợp. Giảm thiểu hoạt động trùng lặp, chồng chéo, tạo khả năng hoạt động và sử dụng nguồn lực một cách có hiệu quả. Làm giảm thiểu sự bất trắc. Làm cơ sở cho sự kiểm tra, đánh giá.

9 Lợi ích của việc lập kế hoạch
Kế hoạch giúp nhà quản lý đưa ra các quyết định, xác định các mối quan hệ về quyền hạn và trách nhiệm, tập hợp các nguồn lực và hoạt động một cách hợp lý, bao gồm việc phân công mô tả công việc, các phương pháp và quá trình lao động…theo dõi và kiểm soát công việc. Lưu ý: Trong công tác QL trên cơ sở kế hoạch đặt ra Nhà quản lý nếu động viên được mọi khả năng tiềm tàng của người lao động sẽ tạo ra sức mạnh cho việc đạt mục tiêu quản lý: (quan tâm đến năng lực và quyền lợi của người lao động – giao việc phù hợp với năng lực từng người – làm cho nhân viên hãnh diện trong việc hàn thành tốt nhiệm vụ - Khen thưởng thích đáng và phù hợp ….

10 Lợi ích của việc lập kế hoạch
Trên cơ sở kê hoạch: Nhà quản lý phải thực hiện chức năng kiểm tra (kiểm tra có nghĩa là xem xét toàn bộ diễn biến của quá trình có đúng như đã đề ra hay không từ đó tìm ra sai sót, tìm nguyên nhân và biện pháp sử chữa) Giám sát: Về bản chất giám sát là một hình thức quản lý trực tiếp, thu nhận thông tin liên tục, phân tích để đưa ra những quyết định, những giải pháp hợp lý để giải quyết vấn đề “như vậy giám sát là một quá trình hỗ trợ liên tục trong quá trình triển khai các hoạt động nhằm hoàn thành và nâng cao hiệu quả, chất lượng phục vụ

11 Lợi ích của lập kế hoạch Đánh giá: Là đo lường các kết quả đạt được của một kế hoạch hoạt động trong một giai đoạn nhất định nào đó nhằm mực đích: - Đối chiếu kết quả với mục tiêu - Xem xét các vấn đề nẩy sinh trong quá trình thực hiện - Ra quyết định điều chỉnh

12 2. Một số nguyên tắc xây dựng kế hoạch
2.1. Tính mục tiêu: Giúp đảm bảo được hiệu quả hoạt động 2.2. Tính khoa học: Là yếu tố đảm bảo chất lượng và độ tin cậy của các kế hoạch được thảo ra. 2.3. Tính cân đối 2.4. Tính chấp nhận: Giúp đảm bảo các kế hoạch thảo ra là hiệu quả, khả thi và phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

13 3. Phương pháp lập kế hoạch
3.1. Xác định mục tiêu: Cụ thể, dễ hiểu Đo lường được Vừa sức Thực tế Có thời hạn 3.2. Phân tích tình hình: 3.3. Chẩn bị nguồn lực: 3.4. Lên kế hoạch: 3.5. Kiểm soát thực hiện:

14 4. Các bước lập kế hoạch 4.1. Xác định mục tiêu, yêu cầu:
4.2. Xác định nội dung công việc 4.3. Xác định: Địa điểm, thời gian, ai thực hiện 4.4. Xác định cách thức thực hiện 4.5. Xác định phương pháp kiểm soát 4.6. Xác định phương pháp kiểm tra 4.7. Xác định nguồn lực: Con người, kinh phí, vật tư thiết bị …

15 Công thức lập kế hoạch: 5 W như sau:
What (cái gì): Mục đích, mục tiêu, chủng loại thính chất, nội dung, đặc trưng, số lượng Why (tại sao): Giaỉ quyết vấn đề gì, nhằm vào cái gì, tính cần thiết trong bối cảnh nào Where (ở đâu): Địa điểm, vị trí Who (ai): Ai phụ trách, một hay nhiều người, trong hay ngoài cơ quan, ai hợp tác, phối hợp. How (thế nào): Phương pháp, kỹ thuật, số lượng, tiêu chuẩn cần đạt, giá trị mục tiêu, mức độ mong đợi Đánh giá: là đo lường và xem xét các kết quả đạt được của kế hoạch đã đưa ra của một giai đoạn hay tổng thể nhằm mục đích: Đối chiếu kết quả với mục tiêu Xem xét các vấn đề nẩy sinh trong quá trình thực hiện Ra quyết định điều chỉnh Chuẩn bị việc lập kế hoạch

16 BÀI TẬP THỰC HÀNG Căn cứ cào chỉ tiêu nhiệm vụ của đơn vị giao cho khoa, phòng; Anh chị xây dựng kế hoạch công tác năm; quí; tháng của khoa phòng mình

17 Giáo trình được sử dụng Tài liệu tập huấn Quản lý bệnh viện – Do Ngân hàng tái thiết Đức KFW và Bộ Y tế Việt Nam phát hành. Dự án tăng cường chất lượng nguồn nhân lực trong hệ thống khám chữa bệnh do JICA và Bộ Y tế Việt Nam triển khai - Cố vấn Trưởng: Minoru Akiyama

18 CHÚC ANH CHỊ MỘT NĂM MỚI 2017 SỨC KHỎE, AN KHANG THỊNH VƯỢNG
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN


Tải xuống ppt "SỞ Y TẾ KON TUM BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google