Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Khởi nghiệp kinh doanh bền vững

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "Khởi nghiệp kinh doanh bền vững"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 Khởi nghiệp kinh doanh bền vững
DIỄN ĐÀN KHỞI NGHIỆP APEC 2017 Khởi nghiệp kinh doanh bền vững Diễn giả: Hà Thu Thanh – Chủ tịch HĐQT, Deloitte Vietnam

2 Khởi nghiệp kinh doanh bền vững
Nghiên cứu thị trường Tăng trưởng và bền vững Phát triển dự án Quản trị doanh nghiệp IÝ tưởng kinh doanh đổi mới sáng tạo Phát triển bền vững Có ý tưởng sáng tạo kinh doanh là một điểm tựa quan trọng để bắt đầu kinh doanh; tuy nhiên, nếu không đầu tư nghiên cứu thị trường hoặc có kiến thức và kỹ năng trong việc xây dựng và thực hiện dự án và quản trị doanh nghiệp thì các doanh nghiệp khởi nghiệp khó có thể tồn tại và phát triển

3 Để tồn tại và thành công, khởi nghiệp phải có trách nhiệm xã hội
TNXH DN “Thúc đẩy lợi ích chung của xã hội và cộng đồng trong khi phát triển lợi ích kinh doanh của doanh nghiệp mà vẫn phù hợp với luật pháp và các quy định " Bảo vệ môi trường Lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp Kết nối chặt chẽ doanh nghiệp với trách nhiệm xã hội Trách nhiệm xã hội

4 Doanh nghiệp xã hôị Innovation Business Vấn đề xã hội Đổi mới sáng tạo
Tạo việc làm cho nhóm đối tượng dễ bị tổn thương Cung cấp các dịch vụ xã hội, đặc biệt là giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho những người này Tạo ra mạng lưới an sinh xã hội tự lực cho mọi người

5 KINH DOANH VÌ NHÂN VĂN VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Kinh tế “Nhiều doanh nhân khởi nghiệp đã bắt đầu những ý tưởng kinh doanh nhằm phục vụ cộng đồng và xã hội, và đã cống hiến hết lòng và ý chí của mình cho những dự án đó” Làm theo ý muốn Đạo đức Pháp luật

6


Tải xuống ppt "Khởi nghiệp kinh doanh bền vững"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google