Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi Chức năng TP.HCM

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi Chức năng TP.HCM"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi Chức năng TP.HCM
ĐỀ CƯƠNG KỶ YẾU 35 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG BỆNH VIỆN

2 Lịch sử hình thành và phát triển Bệnh viện
NỘI DUNG Lịch sử hình thành và phát triển Bệnh viện 01 Giới thiệu Phòng, Khoa 02 Hoạt động của Bệnh viện 03

3 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
PHẦN 1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 1. Lời giới thiệu 2. Lịch sử thành lập Bệnh viện 3. Định hướng phát triển Bệnh viện 4. Cơ cấu tổ chức 5. Giới thiệu Ban Giám đốc Bệnh viện qua các thời kỳ và hiện tại 6. Bài viết cảm nhận của BGĐ về Bệnh viện

4 PHẦN 2 GIỚI THIỆU CÁC PHÒNG, KHOA
1. Lịch sử thành lập Khoa, Phòng + Bài viết về Khoa, Phòng nội dung: Nhiệm vụ, thế mạnh và định hướng phát triển + Giới thiệu các Nguyên lãnh đạo của Phòng, Khoa qua các thời kỳ + Giới thiệu Ban lãnh đạo Phòng, Khoa hiện tại bao gồm: Hình ảnh + chức vụ, bằng cấp chuyên môn, kinh nghiệm làm việc, , số điện thoại

5 + Giới thiệu từng thành viên của Phòng, Khoa: Hình ảnh + chức vụ, thông tin bằng cấp, chuyên môn, kinh nghiệm làm việc, , số điện thoại

6 2. Hình ảnh hoạt động của Phòng, Khoa
3. Bài viết cảm nhận, tản văn, thơ... Yêu cầu các Phòng, Khoa: + Cung cấp hình ảnh hoạt động của Phòng, Khoa như: Khám chữa bệnh, tư vấn, họp Khoa... cho đến các hoạt động ngoại khóa. + Mỗi cá nhân tự viết profile của mình + 1 hình ảnh mặc đồng phục Blouse + Cung cấp hình ảnh các nguyên lãnh đạo + Bài viết chia sẻ cảm xúc câu chuyện...

7 PHẦN 3 HOẠT ĐỘNG CỦA BỆNH VIỆN
1. Giới thiệu các hoạt động thường xuyên của Bệnh viện qua hình ảnh: + Các dự án phẫu thuật miễn phí; + Từ thiện - Khám chữa bệnh miễn phí, trao tặng quà; + Các hoạt động vui chơi ngày Lễ... 2. Giới thiệu các đề tài, công trình nghiên cứu khoa học tiêu biểu của Bệnh viện.

8


Tải xuống ppt "Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi Chức năng TP.HCM"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google