Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Hà Nội, tháng 11 năm 2008 Le Duy Binh

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "Hà Nội, tháng 11 năm 2008 Le Duy Binh"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 Hà Nội, tháng 11 năm 2008 Le Duy Binh
CỔNG THÔNG TIN DOANH NGHIỆP VÀ ĐẦU TƯ phục vụ Tin học hóa Công tác Đăng ký Kinh doanh Đăng ký Kinh doanh, Đăng ký Mã số thuế và Khắc dấu Qua mạng và Cải cách Thủ tục Hành chính Công cho Doanh nghiệp Hà Nội, tháng 11 năm 2008 Le Duy Binh

2 BusinessPortal: Cổng Thông tin Doanh nghiệp và Đầu tư

3 Được xây dựng do yêu cầu của quy định pháp luật và từ yêu cầu thực tiễn…
Kế hoạch Phát triển DNNVV của Chính phủ đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cải cách các thủ tục về đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp. Yêu cầu của Luật Doanh nghiệp kiểm tra tránh trùng tên doanh nghiệp Yêu cầu về tổng hợp báo cáo, cung cấp thông tin số liệu về doanh nghiệp, đầu tư Thông tư Liên tịch số 05/2008/TTLT/Bộ KHĐT-BTC-BCA hướng dẫn cơ chế phối hợp giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu Những vấn đề này chỉ có thể được xử lý qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng Internet cho việc xử lý các dịch vụ về gia nhập thị trường cho doanh nghiệp. BusinessPortal được xây dựng nhằm mục đích hỗ trợ giải quyết các vấn đề này.

4 BusinessPortal: Một số nét chính
Khởi xướng phát triển bởi Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GTZ), UBND tỉnh, Sở KHĐT Đầu tư Hưng Yên. Bắt đầu triển khai từ năm 2006 và đưa vào sử dụng tại Hưng Yên vào tháng 4 năm 2007. Tới nay đã được triển khai thành công tại nhiều tỉnh khác như Quảng Nam, Đắk Lắk, Nam Định, Quảng Bình và An Giang. Đạt cấp độ 3 về trang web cung cấp dịch vụ điện tử (so với tiêu chuẩn là 4): (i) Cung cấp thông tin về dịch vụ công; (ii) Cung cấp form, mẫu biểu về dịch vụ công; (iii)Có thể thực hiện cung cấp và thực hiện giao dịch dịch vụ công qua mạng Internet. Là phần mềm đầu tiên trong cả nước đủ khả năng cung cấp giải pháp kỹ thuật tin học cho cơ chế phối hợp giữa các cơ quan theo tinh thần công văn 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA.

5 BusinessPortal: Đăng ký Kinh doanh qua mạng
Doanh nghiệp có thể khai báo hồ sơ qua mạng. Nhận hồ sơ tại Sở KHĐT Có thể tiến hành đăng ký kinh doanh tại bất kỳ địa điểm nào và tại bất kỳ nơi nào có đường truyền Internet. Dịch vụ hỗ trợ trên mạng về ĐKKD: tư vấn đặt tên, tìm hiểu thủ tục hành chính. Đăng ký qua mạng sẽ giảm đáng kể thời gian ĐKKD cho doanh nghiêp

6 BusinessPortal: Tin học hóa quy trình đăng ký kinh doanh
Toàn bộ quy trình đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu được xử lý qua máy tính tại Phòng ĐKKD, Cục Thuế và Công An Tỉnh Không còn phải xử lý bằng tay. Giảm thời gian xử lý hồ sơ ít nhất 30% so với trước đây. Độ chính xác cao. Số liệu được tự động cập nhật vào cơ sở dữ liệu và đưa lên mạng sau khi xử lý. Quản lý hồ sơ điện tử, cơ sở dữ liệu điện tử dễ dàng, chính sác, tin cậy và có tính bảo mật cao.

7 BusinessPortal: Giải pháp cho Cơ chế Phối hợp theo Thông tư 05/2008/BKH-BTC-BCA
Là cộng cụ hiệu quả để thực hiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu theo yêu cầu của Thông tư 05. Không yêu cầu 3 cơ quan phải ngồi cùng 1 địa điểm Hồ sơ điện tử của doanh nghiệp được chia sẻ qua mạng. Việc chia sẻ thông tin giữa ba cơ quan có tính tức thời.

8 Cơ sở dữ liệu này được chia sẻ cho các cơ quan quản lý và công chúng.
BusinessPortal: Xây dựng Cơ sở Dữ liệu Doanh nghiệp phục vụ cho công tác quản lý Cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp (DN đăng ký theo luật doanh nghiệp, doanh nghiệp hộ kinh doanh) được xây dựng. Cơ sở dữ liệu này được chia sẻ cho các cơ quan quản lý và công chúng. Được tự động cập nhật hàng ngày do được kết nối với quy trình xử lý ĐKKD, đăng ký thuế và khắc dấu. Cho phép tìm kiếm doanh nghiệp, dự án đầu tư theo địa bàn, ngành nghề, quy mô vốn, loại hình doanh nghiệp… Cho phép tự động chiết xuất các báo cáo về tình hình doanh nghiệp, dự án đầu tư theo đúng mẫu biểu yêu cầu của Bộ KHĐT, UBND và các cơ quan khác

9 BusinessPortal: Minh bạch hóa thông tin và cung cấp mẫu biểu hành chính
Là cộng cụ cho xúc tiến đầu tư. Toàn bộ thông tin về môi trường đầu tư, chính sách đầu tư được đăng tải. Các quy định về đăng ký kinh doanh, mẫu biểu được đăng tải. Các form, mẫu biểu hành chính về đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, khắc dấu được đăng tải. Doanh nghiệp có thể tải xuống đầy đủ mà không cần đến các cơ quan tại địa phương. Hướng dẫn đầy đủ về thủ tục hành chính. Thông tin doanh nghiệp, dự án đầu tư được đăng tải.

10 BusinessPortal: Tin học hóa ĐKKD đối với hộ kinh doanh và CSDL hộ kinh doanh
Phần mềm đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cấp huyện được xây dựng và kết nối với cổng. Cơ sở Dữ liệu về hộ kinh doanh tại các huyện được xây dựng và tự động cập nhật hàng ngày lên cổng. Mẫu biểu cũng được đăng tải. Giảm nhiều thời gian xử lý hồ sơ tại cấp huyện Hưng Yên phấn đấu sẽ là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng tin học hóa việc đăng ký hộ KD tại tất cả các huyện và xây dựng một CSDL hoàn chỉnh về hộ kinh doanh trên toàn tỉnh tại Cổng

11 BusinessPortal: Đăng ký Dự án Đầu tư Qua mạng và Cơ sở Dữ liệu Dự án Đầu tư
Phần mềm về đăng ký dự án đầu tư đã được triển khai là một phần của BusinessPortal tại Hưng Yên. Việc đăng ký dự án đầu tư qua mạng cũng đã được triển khai và hoàn thiện vào cuối năm 2008. Cơ sở dữ liệu về dự án đầu tư cũng đã được xây dựng và thường xuyên được cập nhật. Giảm bớt thủ tục hành chính cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

12 BusinessPortal: Đối thoại doanh nghiệp qua mạng
Doanh nghiệp và nhà đầu tư có thể gửi câu hỏi, thắc mắc qua mạng. Câu trả lời được đưa ra trực tiếp trên cơ sở câu hỏi đó. Hiệp hội Doanh nghiệp Hưng Yên sẽ là cơ quan đầu mối tổng hợp và chia sẻ câu trả lời cho các doanh nghiệp khác cùng biết. Góp phần củng cố các hoạt động trao đổi giữa doanh nghiệp và chính quyền.

13 Để biết thêm thông tin về BusinessPortal, đề nghị tham khảo tại:. www
Để biết thêm thông tin về BusinessPortal, đề nghị tham khảo tại: Các cổng được đã triển khai và vận hành thành công: HƯNG YÊN: QUẢNG NAM: NAM ĐỊNH: ĐẮK LẮK: QUẢNG BÌNH: AN GIANG:


Tải xuống ppt "Hà Nội, tháng 11 năm 2008 Le Duy Binh"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google