Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Thời kỳ khai sinh (1533-1659) Sang thế kỷ XVI, đạo “Thiên Chúa” (Kitô giáo) được các thừa sai nước ngoài đi theo các đoàn tàu buôn đến giới thiệu cho người.

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "Thời kỳ khai sinh (1533-1659) Sang thế kỷ XVI, đạo “Thiên Chúa” (Kitô giáo) được các thừa sai nước ngoài đi theo các đoàn tàu buôn đến giới thiệu cho người."— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 Thời kỳ khai sinh ( ) Sang thế kỷ XVI, đạo “Thiên Chúa” (Kitô giáo) được các thừa sai nước ngoài đi theo các đoàn tàu buôn đến giới thiệu cho người dân Việt. Từ năm 1550, hai dòng Đa Minh và Phanxicô thuộc Bồ Đào Nha lần lượt đến giảng đạo ở Việt Nam. Công cuộc truyền giáo ở Đàng Trong bắt đầu từ năm 1615.

2 Ở Đàng Ngoài, việc truyền giảng tin mừng chỉ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp sau khi 2 cha Pedro marques (Bồ Đào Nha) và Đắc Lộ cập bến Cửa Bạng, Thanh Hóa. Ngày 19/03/1627, các thừa sai biên soạn giáo lí, sáng tác kinh nguyện thơ văn bằng chữ Nôm, chữ Quốc ngữ.  Giám mục Alexandre de Rhodes có công mẫu tự Tiếng Việt theo chữ Latinh thành chữ quốc ngữ (làm phương tiện truyền đạo rất hiệu quả).


Tải xuống ppt "Thời kỳ khai sinh (1533-1659) Sang thế kỷ XVI, đạo “Thiên Chúa” (Kitô giáo) được các thừa sai nước ngoài đi theo các đoàn tàu buôn đến giới thiệu cho người."

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google