Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

KẾ HOẠCH HIỆN ĐẠI HÓA QUẢN LÝ THUẾ

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "KẾ HOẠCH HIỆN ĐẠI HÓA QUẢN LÝ THUẾ"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 KẾ HOẠCH HIỆN ĐẠI HÓA QUẢN LÝ THUẾ
TRONG ĐIỀU KIỆN CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 Trình bày: Tổng cục Thuế 08/2018

2 A – TỔNG QUAN Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ ngày 09/03/2018 của Ban cán sự Đảng về triển khai ứng dụng công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong lĩnh vực Tài chính- Ngân sách. Quyết định số 446/QĐ-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành kế hoạch hành động của Bộ Tài chính CĂN CỨ PHÁP LÝ 08/2018

3 B – CHÍNH SÁCH THUẾ DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG NGHỆ
Công nghệ hỗ trợ quản lý luồng thông tin và quy trình hoạch định chính sách Trí tuệ nhân tạo (AI). Tự động hóa (Robotics). Chuỗi khối (Blockchain). Dữ liệu lớn (Big Data). Công nghệ tác động đến tương lai của các mô hình kinh tế In 3D Kết nối vạn vật (IoT) Sử dụng robot 2 nhóm công nghệ mới Các công nghệ mới có thể được nhóm lại thành hai loại chính: Công nghệ hỗ trợ quản lý luồng thông tin và quy trình hoạch định chính sách: Trí tuệ nhân tạo (AI); Tự động hóa (Robotics); Blockchain (chuỗi khối); Phân tích dữ liệu lớn (Big Data). Công nghệ tác động đến tương lai của các mô hình kinh tế: In 3D, kết nối vạn vật (IoT), sử dụng robot Các công nghệ này hỗ trợ lẫn nhau và tất cả đều ảnh hưởng đến cách chúng ta làm việc, giao tiếp, mua sắm trong cuộc sống. Chính phủ cần phải hiểu cách các công nghệ khác nhau này tương tác như thế nào và cách chúng cơ bản chuyển đổi/ phá vỡ cách thức Chính phủ, doanh nghiệp, lực lượng lao động và công dân tương tác. NGÀNH THUẾ NHÌN NHẬN 4.0 08/2018

4 B – CHÍNH SÁCH THUẾ DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG NGHỆ
Sức mạnh của dữ liệu 2 nhóm công nghệ mới Sức mạnh của dữ liệu Dữ liệu trở thành tâm điểm chú ý khi các công ty trực tuyến cung cấp các dịch vụ miễn phí cơ bản (ví dụ: Facebook, Snapchat) đã đạt được giá trị kỷ lục khi IPO, cho thấy sự tồn tại và giá trị của dữ liệu khổng lồ ẩn đằng sau các công ty này. NGÀNH THUẾ NHÌN NHẬN 4.0 08/2018

5 B – CHÍNH SÁCH THUẾ DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG NGHỆ
Sức mạnh của dữ liệu CƠ HỘI - Dữ liệu phục vụ cho hoạch định chính sách - Dữ liệu phục vụ cho phân tích và quản lý - Dữ liệu phục vụ người nộp thuế THÁCH THỨC - Các chính sách, quy trình có theo kịp công nghệ - Làm thế nào để hệ thống thuế có thể thích nghi ? 2 nhóm công nghệ mới - Lượng dữ liệu khổng lồ (‘Dữ liệu lớn’) đang được quản lý và lưu trữ trực tuyến. Điều này đặt ra hai vấn đề quan trọng nhưng đối lập nhau: + Cơ hội: Dữ liệu phục vụ cho hoạch định chính sách. Dữ liệu phục vụ cho phân tích và quản lý + Thách thức: Các chính sách có theo kịp công nghệ? Làm thế nào để hệ thống thuế có thể thích nghi ? NGÀNH THUẾ NHÌN NHẬN 4.0 08/2018

6 B – CHÍNH SÁCH THUẾ DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG NGHỆ
Cơ hội mới cho chính sách thuế dựa trên dữ liệu Chuyển đổi dữ liệu thành giá trị Công nghệ AI kết hợp với công cụ thống kê truyền thống Sự phát triển dữ liệu với tốc độ cao Sử dụng dữ liệu để thiết kế chính sách mới và đánh giá tác động của chính sách 2 nhóm công nghệ mới Cơ hội mới cho chính sách thuế dựa trên dữ liệu Các nhà hoạch định chính sách thuế có thể làm tương tự như việc các công ty đã có thể chuyển đổi dữ liệu thành giá trị. Bản thân dữ liệu lớn có thể được xem như là một yếu tố sản xuất và nguồn thu nhập. Giá trị của dữ liệu có thể được trích xuất bằng cách sử dụng các tiến bộ trong trí tuệ nhân tạo (AI), phân tích quá trình và các công cụ thống kê truyền thống và có thể mở rộng. Lượng dữ liệu được thu thập đã tăng lên theo cấp số nhân. Công cụ xử lý dữ liệu cũng đang trở nên tiên tiến và tinh vi hơn. Sử dụng dữ liệu để thiết kế chính sách mới và đánh giá tác động của chính sách NGÀNH THUẾ NHÌN NHẬN 4.0 08/2018

7 Định hướng, kế hoạch đến năm 2030
B – CHÍNH SÁCH THUẾ DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG NGHỆ Định hướng, kế hoạch đến năm 2030 Xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử Phát triển năng lực QLT với DN 4.0 Nâng cao chất lượng hỗ trợ NNT Đào tạo cán bộ thuế 2 nhóm công nghệ mới Hoàn thiện kiến trúc Chính phủ điện tử theo định hướng của Chính phủ, Bộ Tài chính. Phát triển năng lực quản lý thuế đối với doanh nghiệp 4.0. Nâng cao chất lượng phục vụ người dân, đo lường, đánh giá mức độ hài lòng của người dân. Đào tạo cán bộ thuế nâng cao năng lực ứng dụng CNTT vào công tác quản lý thuế trong thời kỳ CMCN 4.0. NGÀNH THUẾ NHÌN NHẬN 4.0 08/2018

8 B – CHÍNH SÁCH THUẾ DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG NGHỆ
Xây dựng chiến lược Chuyển đổi số Nâng cao chất lượng dịch vụ Chia sẻ dữ liệu LỘ TRÌNH 2 nhóm công nghệ mới Hoàn thiện kiến trúc Chính phủ điện tử theo định hướng của Chính phủ, Bộ Tài chính. Phát triển năng lực quản lý thuế đối với doanh nghiệp 4.0. Nâng cao chất lượng phục vụ người dân, đo lường, đánh giá mức độ hài lòng của người dân. Đào tạo cán bộ thuế nâng cao năng lực ứng dụng CNTT vào công tác quản lý thuế trong thời kỳ CMCN 4.0. NGÀNH THUẾ NHÌN NHẬN 4.0 08/2018

9 C – ĐIỀU KIỆN HIỆN CÓ CỦA NGÀNH THUẾ
Khai thuế điện tử: Có doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử 99,93% trên tổng số DN đang hoạt động; Số lượng hồ sơ điện tử đã tiếp nhận là trên 57,6 triệu hồ sơ. 2 nhóm công nghệ mới NGÀNH THUẾ TIẾP CẬN 4.0 08/2018

10 C – ĐIỀU KIỆN HIỆN CÓ CỦA NGÀNH THUẾ
Nộp thuế điện tử: 49 ngân hàng thương mại đã kết nối NTĐT. Doanh nghiệp đã đăng ký NTĐT là , đạt 97,89% trên tổng số DN đang hoạt động. Số tiền đã nộp NSNN bằng điện tử: trên tỷ đồng và giao dịch nộp thuế điện tử. 2 nhóm công nghệ mới NGÀNH THUẾ TIẾP CẬN 4.0 08/2018

11 C – ĐIỀU KIỆN HIỆN CÓ CỦA NGÀNH THUẾ
Hoàn thuế điện tử: Doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử là đạt tỷ lệ 88,75%; Số hồ sơ tiếp nhận là hồ sơ đạt tỷ lệ 92,91%; Tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn là hồ sơ với tổng số tiền hoàn là hơn tỷ đồng. 2 nhóm công nghệ mới NGÀNH THUẾ TIẾP CẬN 4.0 08/2018

12 C – ĐIỀU KIỆN HIỆN CÓ CỦA NGÀNH THUẾ
Hóa đơn điện tử: Cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế tại TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, TP Đà Nẵng. 252 doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hóa đơn, tổng doanh thu trên hóa đơn là hơn tỷ đồng. 2 nhóm công nghệ mới NGÀNH THUẾ TIẾP CẬN 4.0 08/2018

13 C – ĐIỀU KIỆN HIỆN CÓ CỦA NGÀNH THUẾ
Đăng ký thuế qua cơ quan KH- ĐT: Phối hợp với Bộ KHĐT hợp nhất MST và mã số ĐKKD, và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ đăng ký mới của doanh nghiệp. Từ năm 2015, triển khai việc cấp mã số doanh nghiệp tự động đối với hồ sơ đăng ký thành lập mới doanh nghiệp Rút ngắn thời gian tiếp nhận, xử lý và trả kết quả cấp mã số doanh nghiệp xuống còn trung bình 30 phút. 2 nhóm công nghệ mới NGÀNH THUẾ TIẾP CẬN 4.0 08/2018

14 C – ĐIỀU KIỆN HIỆN CÓ CỦA NGÀNH THUẾ
Nộp các khoản thu liên quan đến đất: Kết nối trao đổi thông tin phục vụ quản lý các khoản thu liên quan đến đất tại 08 tỉnh/ thành phố (Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Bà Rịa- Vũng Tàu, Trà Vinh, Bình Dương, Vĩnh Long, Đà Nẵng, Bến Tre). Thông tin nhanh, chính xác, minh bạch, giảm thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính. 2 nhóm công nghệ mới NGÀNH THUẾ TIẾP CẬN 4.0 08/2018

15 C – ĐIỀU KIỆN HIỆN CÓ CỦA NGÀNH THUẾ
Hiện trạng hạ tầng hệ thống Trung tâm dữ liệu, dự phòng: tập trung, hiện đại. Ứng dụng: tích hợp, tập trung. Hệ thống an toàn bảo mật nhiều tầng, lớp Quy trình, công cụ quản trị, vận hành: được quan tâm và tăng cường 2 nhóm công nghệ mới … máy chủ ứng dụng Trung tâm dữ liệu hiện đại, độ ổn định cao. >1500 đường truyền 25 cán bộ trực vận hành 24/24h, 7/7 ngày. CSDL: tập trung, dữ liệu lớn Ứng dụng tập trung NGÀNH THUẾ TIẾP CẬN 4.0 08/2018

16 Đánh giá những điều kiện sẵn có cho việc triển khai
C – ĐIỀU KIỆN HIỆN CÓ CỦA NGÀNH THUẾ Đánh giá những điều kiện sẵn có cho việc triển khai Đầu tư: Bộ Tài chính có nguồn lực và đã định hướng đầu tư 4.0 trong toàn ngành. Kỹ thuật: Hạ tầng hệ thống, ứng dụng có thế sẵn sàng phát triển theo định hướng 4.0. Nhiều Bộ/ngành chưa thực sự sẵn sàng Quy định về đầu tư, xây dựng CNTT: chưa có đầy đủ Nhân lực CNTT: Trẻ, có trình độ chuyên môn, đã được đào tạo bước đầu, và tham gia hội thảo về CMCN 4.0. Nhân lực NV: chưa được đào tạo nhiều về 4.0 Nhân lực của các DN CNTT: chưa đáp ứng 2 nhóm công nghệ mới hạ tầng: hiện đại, đáp ứng khả năng mở rộng Nhân sự: được đào tạo, trình độ chuyên môn cao, ham học hỏi NGÀNH THUẾ TIẾP CẬN 4.0 08/2018

17 Kế hoạch, giải pháp quản lý thuế
trong điều kiện Cách mạng công nghiệp 4.0 Sáu nhiệm vụ của Tổng cục Thuế trong giai đoạn Xây dựng chiến lược và hoàn thiện cơ chế, chính sách chuyển đổi số: kế hoạch đến 2030, kế hoạch 5 năm, 10 năm. Tiếp tục xây dựng, phát triển tài chính điện tử, hình thành hệ sinh thái tài chính số dựa trên kiến trúc Chính phủ điện tử. Ứng dụng công nghệ mới của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong lĩnh vực Thuế. 08/2018

18 Triển khai dịch vụ hạ tầng và an toàn bảo mật thông tin tài chính.
D - Kế hoạch, giải pháp quản lý thuế trong điều kiện Cách mạng công nghiệp 4.0 Thiết lập môi trường làm việc điện tử ngành Thuế và kết nối với Cổng giao tiếp ngành Tài chính (văn bản điều hành và ký số). Triển khai dịch vụ hạ tầng và an toàn bảo mật thông tin tài chính. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, đào tạo kiến thức về Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục Thuế trong giai đoạn 08/2018

19 D - Kế hoạch, giải pháp quản lý thuế
trong điều kiện Cách mạng công nghiệp 4.0 Quyết định số 1148/QĐ-TCT ngày 06/07/2018 của Tổng cục trưởng ban hành Kế hoạch Hành động của Tổng cục Thuế thực hiện Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 08/2018

20 Xây dựng chiến lược và hoàn thiện cơ chế, chính sách chuyển đổi số
D - Kế hoạch, giải pháp quản lý thuế trong điều kiện Cách mạng công nghiệp 4.0 NHIỆM VỤ THỨ NHẤT Xây dựng chiến lược và hoàn thiện cơ chế, chính sách chuyển đổi số Năm 2018: Rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch 5 năm ứng dụng công nghệ thông tin của Tổng cục Thuế giai đoạn Năm 2020: Xây dựng Kế hoạch 5 năm ứng dụng công nghệ thông tin của Tổng cục Thuế giai đoạn Năm 2021: Xây dựng Chiến lược phát triển ngành Thuế và kiến trúc CNTT đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý thuế. 08/2018 NỘI DUNG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

21 D - Kế hoạch, giải pháp quản lý thuế
trong điều kiện Cách mạng công nghiệp 4.0 NHIỆM VỤ THỨ HAI Tiếp tục xây dựng, phát triển tài chính điện tử, hình thành hệ sinh thái tài chính số Năm 2019: Xây dựng và triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử định hướng chuyển đổi số trong lĩnh vực Thuế 08/2018 NỘI DUNG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

22 Ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực Thuế.
D - Kế hoạch, giải pháp quản lý thuế trong điều kiện Cách mạng công nghiệp 4.0 NHIỆM VỤ THỨ BA Ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực Thuế. Năm : Triển khai hệ thống hóa đơn điện tử có mã của CQT trên nền tảng tiên tiến, hiện đại. Năm : Triển khai giải pháp trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ về thủ tục hành chính thuế, quy trình nghiệp vụ cũng như hỗ trợ về ứng dụng, hệ thống cho người nộp thuế và cán bộ thuế: Năm : Ứng dụng công nghệ trợ lý ảo (chatbot) hỗ trợ CBT sử dụng ứng dụng, hệ thống. Năm : Ứng dụng công nghệ trợ lý ảo (chatbot) hỗ trợ NNT về quy trình, thủ tục hành chính về thuế. 08/2018 NỘI DUNG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

23 Ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực Thuế.
Đ - Kế hoạch, giải pháp quản lý thuế trong điều kiện Cách mạng công nghiệp 4.0 Năm : tập trung CSDL toàn ngành thuế, tiến tới phân tích, xử lý dữ liệu lớn phục vụ công tác dự báo số thu, quản lý rủi ro về thuế, chống chuyển giá, thanh tra, kiểm tra về thuế. Năm : Cơ sở dữ liệu tập trung ngành Thuế (data warehouse). Năm : Nâng cấp Data warehouse để đưa ra các báo cáo phân tích, xử lý dữ liệu lớn phục vụ quản lý ngành thuế. Năm : Xây dựng ứng dụng phục vụ công tác dự báo số thu trên cơ sở dữ liệu từ Data Warehouse và mô hình dự báo số thu NHIỆM VỤ THỨ BA Ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực Thuế. . 08/2018 NỘI DUNG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

24 Ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực Thuế. Năm 2018-2020 (tiếp):
D - Kế hoạch, giải pháp quản lý thuế trong điều kiện Cách mạng công nghiệp 4.0 NHIỆM VỤ THỨ BA Ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực Thuế. Năm (tiếp): Năm : Triển khai ứng dụng quản lý rủi ro để phục vụ công tác quản lý thu, thanh tra, kiểm tra về thuế. Năm : Triển khai ứng dụng phục vụ công tác quản lý chống chuyển giá. 08/2018 NỘI DUNG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

25 Ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực Thuế.
D - Kế hoạch, giải pháp quản lý thuế trong điều kiện Cách mạng công nghiệp 4.0 NHIỆM VỤ THỨ BA Ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực Thuế. Năm : Thu thập thông tin từ mạng xã hội và các nguồn tin khác; áp dụng công nghệ phân tích dữ liệu lớn để quản lý, chống gian lận và thất thu trong hoạt động kinh doanh trực tuyến, bán hàng qua mạng. Năm : Xây dựng ứng dụng thu thập thông tin từ mạng xã hội và các nguồn tin khác. Năm : Xây dựng công cụ phân tích dữ liệu lớn thu thập được để quản lý hoạt động kinh doanh trực tuyến, thương mại điện tử. 08/2018 NỘI DUNG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

26 D - Kế hoạch, giải pháp quản lý thuế
trong điều kiện Cách mạng công nghiệp 4.0 NHIỆM VỤ THỨ TƯ Thiết lập môi trường làm việc điện tử ngành Thuế và kết nối với Cổng giao tiếp ngành Tài chính Năm : Xây dựng các văn phòng điện tử, hình thành môi trường làm việc tích hợp, liên thông, cộng tác và chia sẻ thông tin thông minh trong toàn ngành hướng tới văn phòng điện tử không giấy tờ, triển khai công việc mọi lúc, mọi nơi. Năm : Triển khai áp dụng chữ ký số trong ngành Thuế để thay thế văn bản giấy, phù hợp với yêu cầu sử dụng, giao dịch văn bản điện tử, hạn chế giấy tờ. 08/2018 NỘI DUNG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

27 Triển khai dịch vụ hạ tầng và an toàn bảo mật thông tin tài chính
D - Kế hoạch, giải pháp quản lý thuế trong điều kiện Cách mạng công nghiệp 4.0 NHIỆM VỤ THỨ NĂM Triển khai dịch vụ hạ tầng và an toàn bảo mật thông tin tài chính Năm : Triển khai hệ thống giám sát an ninh mạng (SOC) tại Tổng cục Thuế Năm : Nghiên cứu công nghệ ảo hóa trong việc hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin của Tổng cục Thuế Năm : Thực hiện ảo hóa máy trạm và thực hiện các nội dung theo kế hoạch chung của Bộ Tài chính 08/2018 NỘI DUNG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

28 D- Kế hoạch, giải pháp quản lý thuế
trong điều kiện Cách mạng công nghiệp 4.0 NHIỆM VỤ THỨ SÁU Tuyên truyền nâng cao nhận thức, đào tạo kiến thức về Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 Năm : Phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ Bộ Tài chính gắn với việc cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Thuế và ứng dụng công nghệ thông tin Năm : Tổ chức đào tạo, tập huấn, tuyên truyền cho cán bộ, công chức Thuế nhằm nâng cao năng lực, hiểu biết về các kiến thức kỹ năng khai thác, phân tích và sử dụng hiệu quả thông tin từ các hệ thống nghiệp vụ của ngành 08/2018 NỘI DUNG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

29 D- Kế hoạch, giải pháp quản lý thuế
trong điều kiện Cách mạng công nghiệp 4.0 NHIỆM VỤ THỨ SÁU Tuyên truyền nâng cao nhận thức, đào tạo kiến thức về Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 Năm : Nghiên cứu, học tập kinh nghiệm của ngành Thuế các nước trong việc ứng dụng các công nghệ và thành tựu mới nhất của cách mạng công nghiệp 4.0 trong lĩnh vực Thuế 08/2018 NỘI DUNG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

30 TRÂN TRỌNG CẢM ƠN ! 08/2018


Tải xuống ppt "KẾ HOẠCH HIỆN ĐẠI HÓA QUẢN LÝ THUẾ"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google