Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÊN SẢN PHẨM

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÊN SẢN PHẨM"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÊN SẢN PHẨM
VIDEO MINH HỌA SẢN PHẨM DỰ THI GIÁO VIÊN SÁNG TẠO TRÊN NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2016 TÊN SẢN PHẨM Thiết kế, sử dụng bài giảng điện tử trong dạy học Bài 12: Nước Văn Lang. Bằng phần mềm Microsoft PowerPoint GVTH: NGUYỄN NHỰT ẢNH Trường THCS Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Tháng 4/2016

2 Tiết 13-Bài 12: NƯỚC VĂN LANG
1. Nhà nước Văn Lang ra đời trong hoàn cảnh nào? Khoảng cuối TK VIII – đầu TK VII TCN, ở đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung đã hình thành những bộ lạc lớn. Sản xuất phát triển. - Trong các chiềng, chạ có sự phân biệt giàu nghèo, mâu thuẫn giàu nghèo đã nảy sinh. Lược đồ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ Việt Nam ? Vào khoảng cuối TK VIII – đầu TK VII TCN, ở đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có thay đổi gì lớn ?

3 Tiết 13-Bài 12: NƯỚC VĂN LANG
1. Nhà nước Văn Lang ra đời trong hoàn cảnh nào? Khoảng cuối TK VIII – đầu TK VII TCN, ở đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung đã hình thành những bộ lạc lớn. Sản xuất phát triển. - Trong các chiềng, chạ có sự phân biệt giàu nghèo, mâu thuẫn giàu nghèo đã nảy sinh. - Cư dân Lạc Việt luôn phải liên kết đấu tranh chống thiên nhiên bảo vệ mùa màng. ? Qua hình ảnh Sơn Tinh và Thủy Tinh, em thấy nhân dân ta thời ấy gặp những khó khăn gì?

4 Tiết 13-Bài 12: NƯỚC VĂN LANG
1. Nhà nước Văn Lang ra đời trong hoàn cảnh nào? Khoảng cuối TK VIII – đầu TK VII TCN, ở đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung đã hình thành những bộ lạc lớn. Sản xuất phát triển. Trong các chiềng, chạ có sự phân biệt giàu nghèo, mâu thuẫn giàu nghèo đã nảy sinh. - Cư dân Lạc Việt luôn phải liên kết đấu tranh chống thiên nhiên bảo vệ mùa màng. - Cư dân Lạc Việt phải mở rộng giao lưu và đấu tranh chống ngoại xâm. Truyện “Thánh Gióng” gợi cho em hiểu biết những gì về cư dân Lạc Việt bấy giờ.

5 Tiết 13-Bài 12: NƯỚC VĂN LANG
1. Nhà nước Văn Lang ra đời trong hoàn cảnh nào? Khoảng cuối TK VIII – đầu TK VII TCN, ở đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung đã hình thành những bộ lạc lớn. Sản xuất phát triển. - Trong các chiềng, chạ có sự phân biệt giàu nghèo, mâu thuẫn giàu nghèo đã nảy sinh. - Cư dân Lạc Việt luôn phải liên kết đấu tranh chống thiên nhiên bảo vệ mùa màng. - Cư dân Lạc Việt phải mở rộng giao lưu và đấu tranh chống ngoại xâm. ?Vũ khí của các hình trên nói lên điều gì? Hãy liên hệ các loại vũ khí trên với truyện Thánh Gióng?

6 1. Nhà nước Văn Lang ra đời trong hoàn cảnh nào?
Tiết 13-Bài 12: NƯỚC VĂN LANG 1. Nhà nước Văn Lang ra đời trong hoàn cảnh nào? 2. Nöôùc Vaên Lang thaønh laäp.

7 Tiết 13-Bài 12: NƯỚC VĂN LANG
1. Nhà nước Văn Lang ra đời trong hoàn cảnh nào? 2. Nöôùc Vaên Lang thaønh laäp. Địa bàn cư trú của bộ lạc Văn Lang ở đâu ? Nhà nước VL ra đời vào thời gian nào? Do ai đứng đầu ? Đóng đô ở đâu? Địa bàn cư trú của bộ lạc Văn Lang ở ven sông Hồng, từ Ba Vì (Hà Tây) đến Việt Trì (Phú Thọ). Văn Lang là bộ lạc hùng mạnh và giàu có nhất thời đó. Nhà nước Văn Lang ra đời khoảng thế kỷ VII TCN - Đứng đầu nhà nước là Hùng Vương, đóng đô ở Bạch Hạc – Phú Thọ.

8 Tiết 13-Bài 12: NƯỚC VĂN LANG
1. Nhà nước Văn Lang ra đời trong hoàn cảnh nào? 2. Nöôùc Vaên Lang thaønh laäp. 3. Nhà nước Văn Lang được tổ chức như thế nào ?

9 Tiết 13-Bài 12: NƯỚC VĂN LANG
1. Nhà nước Văn Lang ra đời trong hoàn cảnh nào? 2. Nöôùc Vaên Lang thaønh laäp 3. Nhà nước Văn Lang được tổ chức như thế nào ? Sơ đồ tổ chức nhà nước Văn Lang Hùng Vương Lạc Hầu – Lạc tướng (trung ương) Lạc tướng (bộ) Bồ chính (chiềng, chạ)  Nhà nước Văn Lang chưa có quân đội, chưa có pháp luật nhưng đã là một tổ chức chính quyền cai quản cả nước.

10 Những kiến thức cần nhớ Tiết 13 - Bài 12: Nước Văn Lang
Hoàn cảnh ra đời của nhà nước Văn Lang: Nhà nước Văn Lang ra đời không phải là ngẫu nhiên mà nó xuất phát từ những điều kiện cụ thể của đất nước Thời gian hình thành nhà nước: Khoảng thế kỉ VII TCN. Tổ chức nhà nước Văn Lang: Tuy còn sơ khai nhưng đó là một tổ chức quản lý đất nước bền vững và nó đánh dấu giai đoạn mở đầu thời kỳ dựng n­íc.

11 LỄ HỘI ĐỀN HÙNG

12 ẢNH BÁC HỔ ĐẾN ĐỀN HÙNG NGÀY 11-9-1954
“Các vua Hùng đã có công dựng nước Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” 12

13 - Traû lôøi caâu hoûi theo hướng dẫn của SGK.
CÔNG VIỆC VỀ NHÀ Học bài, làm bài tập 1,2 SGK trang 37. Chuẩn bị bài 13 “ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN CỦA CƯ DÂN VĂN LANG” - Traû lôøi caâu hoûi theo hướng dẫn của SGK.

14 QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH
CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH


Tải xuống ppt "BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÊN SẢN PHẨM"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google