Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Tiêu hóa ở ruột non.

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "Tiêu hóa ở ruột non."— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 Tiêu hóa ở ruột non

2 Dịch tụy Men (tế bào nang tuyến) Dung dịch kiềm (tế bào ống dẫn)

3 Amylase

4

5

6 Ach Gastrin

7 Ach CCK Secretin

8 Tiểu thùy gan Dãy TB gan TM cửa và TM kiểu xoang ĐM gan Ống dẫn mật

9 Bài tiết mật Túi mật Ồng mật chủ Cơ thắt Oddi

10 Axít mật Vi khuẩn Kết hợp Nguyên phát Thứ phát Muối mật

11 Muối mật Phân tử lưỡng cực Cực kỵ nước Cực ưa nước

12 Nhũ tương hóa mỡ Cử động của dạ dày ruột và muối mật
 diện tích tiếp xúc giữa lipase và lipid

13 Hạt micelle Muối mật tập hợp thành hạt micelle Sản phẩm tiêu hóa
mỡ tự động sát nhập vào hạt micelle và được vận chuyển đến bờ bàn chải

14 Bilirubin Heme Bilirubin tự do kết hợp

15 Điều hòa bài tiết mật Dây X CCK Secretin Axít mật

16 Tiêu hóa carbohydrate

17 Thiếu lactase Thiếu lactase

18 Tiêu hóa protein

19 Hấp thu monosaccharide

20 Hấp thu protein

21 Hấp thu lipid

22 Hấp thu Na+ Đồng vận chuyển với mo- nosaccharide và axít amin
Hoán đổi H+

23 Hấp thu Na+ Hoán đổi song song Na+ - H+ Cl- - HCO3- Kênh Na+

24 Hấp thu nước Theo sau chất dinh dưỡng và điện giải Cơ chế thẩm thấu
Mất nước và điện giải  trụy tim mạch

25 Hấp thu B12

26 Hấp thu sắt

27 Hấp thu canxi


Tải xuống ppt "Tiêu hóa ở ruột non."

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google