Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

HOẠT ĐỘNG QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ (INVESTOR RELATIONS- IR)

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "HOẠT ĐỘNG QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ (INVESTOR RELATIONS- IR)"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 HOẠT ĐỘNG QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ (INVESTOR RELATIONS- IR)

2 1. Giới thiệu tóm tắt Vinamilk
Tiền thân là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, được thành lập năm 1976 với 02 nhà máy sữa đặc. Công ty được cổ phần hóa để trở thành công ty cổ phần vào năm Vốn điều lệ là tỷ đồng Vinamilk được niêm yết trên HOSE vào tháng 1/2006. Vốn điều lệ hiện tại: ,62 tỷ đồng, tăng gấp 08 lần so với lúc IPO năm 2003

3 1. Giới thiệu tóm tắt Vinamilk
Vốn hóa thị trường ~ 5,60 tỷ US$, lớn nhất tại Việt Nam : Cổ đông trong nước : Cổ đông nhà nước (SCIC) : Cổ đông nước ngoài Cổ đông lớn tại Vinamilk: Nhà nước (SCIC) : 45.06% F&N : 11.03%

4 MÔ HÌNH TẬP ĐOÀN 1. Giới thiệu tóm tắt Vinamilk TẠI VIỆT NAM 100%
NƯỚC NGOÀI 13 nhà máy sản xuất 03 văn phòng chi nhánh 02 Xí nghiệp kho vận 01 phòng khám An Khang 09 trang trại bò sữa Vinamilk Europe, Poland Driftwood Dairy Holding, USA Angkor Dairy Products Co., Ltd Miraka Limited, New Zealand 70% 51% 22.8% MÔ HÌNH TẬP ĐOÀN

5 1. Giới thiệu tóm tắt Vinamilk

6 2. Kinh nghiệm thực tiễn IR tại Vinamilk
Bộ phận IR tại Vinamilk thực hiện các chức năng và nhiệm vụ chính như sau: Công bố thông tin: Người CBTT là Tổng Giám đốc. Bộ phận IR chịu trách nhiệm chuyển thông tin công bố cho UBCKNN, HOSE, VSD và website Công ty  Đại diện CBTT. Quản lý sổ cổ đông chưa lưu ký: Phụ trách toàn bộ các vấn đề về quản lý sổ cổ đông, điều chỉnh thông tin cổ đông khi có yêu cầu. Thực hiện các thủ tục hành chính với cơ quan quản lý (UBCKNN, HOSE và VSD) liên quan đến thực hiện các quyền của cổ đông như cổ tức. Tiếp xúc, gặp gỡ nhà đầu tư/cổ đông tại Công ty, tham gia các non-deal roadshows trong và ngoài nước. Tiếp nhận các ý kiến đóng góp của nhà đầu tư/cổ đông và báo cáo lại lãnh đạo Công ty. Duy trì mối quan hệ tốt giữa Công ty và nhà đầu tư/cổ đông. Phụ trách chính về Báo cáo thường niên.

7 2. Kinh nghiệm thực tiễn IR tại Vinamilk
Tôi xin chia sẽ 03 nội dung chính như sau: Nội dung CBTT: Để đảm bảo CBTT đúng và kịp thời theo qui định nhà nước thì người làm IR phải: Nắm rõ qui định về CBTT và các qui định liên quan, cụ thể là nội dung và thời gian cần CBTT. Nắm rõ và lưu giữ thông tin liên lạc của người quản lý Vinamilk tại các cơ quan quản lý nhà nước như UBCKNN, HOSE và VSD. Ngoài ra, Công ty có qui trình nội bộ cụ thể về CBTT để có kênh thông tin thông suốt cho việc CBTT đúng hạn, kịp thời và không có thiếu sót;

8 2. Kinh nghiệm thực tiễn IR tại Vinamilk
Gặp gỡ nhà đầu tư: Những yêu cầu cần có để thực hiện công tác IR tốt nhất: Am hiểu rõ mục tiêu, chiến lược và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty tại mọi thời điểm. Nắm rõ những thông tin được công bố và thông tin bảo mật/không được công bố. Kỹ năng thuyết trình. Trong đó, nói tiếng Anh tốt là 1 ưu điểm. Thiết lập IR contact list để cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và nhằm duy trì mối quan hệ tốt với nhà đầu tư. Tham gia các roadshow trong và ngoài nước. Ngoài cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, Công ty sẽ tổ chức Analyst meeting 01 lần trong năm để cập nhật tình hình hoạt động cho nhà đầu tư. Báo cáo lại các ý kiến, đóng góp của nhà đầu tư cho lãnh đạo Công ty.

9 2. Kinh nghiệm thực tiễn IR tại Vinamilk
Lập báo cáo thường niên: Báo cáo thường niên là của Công ty và tất cả các bộ phận có trách nhiệm cao nhất và cùng nhau lập nên một báo cáo có chất lượng tốt nhất. Bộ phận IR phụ trách chính trong khâu tập hợp thông tin từ các bộ phận và biên tập hoành chỉnh. Tuân thủ các nội dung tối thiểu cần có theo qui định của Việt Nam và tham khảo các báo cáo thường niên của các công ty lớn cùng ngành trên thế giới để thiết kế riêng dành cho Công ty. Mỗi năm chọn 1 chủ đề báo cáo phù hợp với chiến lược của Công ty. Cuộc thi bình chọn Báo cáo thường niên: Vinamilk luôn đạt giải cao trong 08 năm liền từ 2008 đến 2015

10 Lập báo cáo phát triển bền vững:
2. Kinh nghiệm thực tiễn IR tại Vinamilk Lập báo cáo phát triển bền vững: Bộ phận KSNB &QLRR phụ trách chính trong khâu tập hợp thông tin từ các bộ phận và biên tập hoành chỉnh. Tuân thủ các nội dung tối thiểu cần có theo qui định của Việt Nam và tham khảo các báo cáo thường niên của các công ty lớn cùng ngành trên thế giới để thiết kế riêng dành cho Công ty. Mỗi năm chọn 1 chủ đề báo cáo phù hợp với chủ đề của Báo cáo thường niên. Báo cáo phát triển bền vững được lập theo sự tham chiếu đến tiêu chuẩn GRI4. Cuộc thi bình chọn: Vinamilk luôn đạt giải cao trong 03 năm liền từ 2013 đến 2015

11 THANK YOU! Trần Chí Sơn, ACCA Investor Relations Manager Vietnam Dairy Products Joint stock company Tel: (+84 8) (ext ) Mobile:


Tải xuống ppt "HOẠT ĐỘNG QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ (INVESTOR RELATIONS- IR)"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google