Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

TÂY ÂU THỜI HẬU KỲ TRUNG ĐẠI

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "TÂY ÂU THỜI HẬU KỲ TRUNG ĐẠI"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 TÂY ÂU THỜI HẬU KỲ TRUNG ĐẠI
BÀI 11: TÂY ÂU THỜI HẬU KỲ TRUNG ĐẠI LỊCH SỬ - LỚP 10

2 Những cuộc phát kiến địa lý
a - Nguyên nhân và điều kiện - Sản xuất, đời sống phát triển dẫn đến nhu cầu về thị trường, hương liệu, vàng bạc ở châu Âu ngày càng cao. - Con đường giao lưu buôn bán qua Tây Á và Địa Trung Hải bị người Ả Rập độc chiếm. - Khoa học kỹ thuật có những bước tiến quan trọng: kỹ thuật trong đóng tàu, la bàn, hải đồ và những hiểu biết mới về Trái Đất.

3

4

5 b -Những cuộc phát kiến địa lí lớn Kết quả của thám cuộc thám hiểm
Thời gian Tên các nhà thám hiểm Kết quả của thám cuộc thám hiểm 1487 B. Điaxơ Đi đến cực nam C.Phi 1492 C. Côlômbô Phát hiện ra châu Mỹ Vaxcô đơ Gama Đến Calicút - Ân Độ 1497 Ma – gien - lan Đi vòng quanh thế giới

6 Điaxơ ở cực Nam châu Phi

7

8 Cô lôm bô ( 1451 – 1506)

9 Vaxcô đơ Gama (1469 – 1524)

10 Hành trình của Vaxcô đơ Gama

11 Ma gien lan (1480 – 1521)

12 Hành trình của Ma gien lan

13 C - HỆ QUẢ Ðem lại cho loài người những hiểu biết về Trái Đất, con đường mới, dân tộc mới.Thị trường thế giới được mở rộng. - Tăng cường giao lưu kinh tế,văn hoá giữa các châu lục. Thúc đẩy sản xuất phát triển đẩy nhanh sự tan rã của quan hệ sản xuất phong kiến. Tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản ra đời. - Nảy sinh cướp bóc thuộc địa và buôn bán nô lệ.

14 TN&QT CHÂU ÂU QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY NGUYÊN THỦY TBCN CƯỚP BÓC THUỘC ĐỊA
BUÔN BÁN NÔ LỆ VỐN TN&QT CHÂU ÂU RÀO ĐẤT CƯỚP RUỘNG NỀN SX TƯ BẢN NHÂN CÔNG QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY NGUYÊN THỦY TBCN

15 TÍCH LŨY NGUYÊN THUỶ TƯ BẢN CHỦ NGHĨA CỦA GIAI CẤP TƯ SẢN CHÂU ÂU?
? CÁC EM CÓ NHẬN XÉT GÌ VỀ QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY NGUYÊN THUỶ TƯ BẢN CHỦ NGHĨA CỦA GIAI CẤP TƯ SẢN CHÂU ÂU?

16 * Các hình thức kinh doanh TBCN.
+ Công trường thủ công: - Quy mô lớn, - Chuyên môn hóa, sx theo dây chuyền, - Quan hệ: chủ - thợ, + Thương mại: xuất hiện các công ty thương mại lớn (các công ty Đông Ấn của Anh, Pháp,...) + Trong nông nghiệp: hình thành các đồn điền, trang trại TBCN.  Quan hệ SX TBCN được hình thành...

17 CÙNG VỚI SỰ HÌNH THÀNH QHSX TƯ BẢN CHỦ NGHĨA
Trả lời câu hỏi : CÙNG VỚI SỰ HÌNH THÀNH QHSX TƯ BẢN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI TÂY ÂU ĐÃ CÓ NHỮNG THAY ĐỔI NHƯ THẾ NÀO ?

18 2. Sự nảy sinh CNTB ở Tây Âu. *Sự chuyển biến xã hội.
- Thương nhân, chủ xưởng, chủ trang trại giàu có  giai cấp Tư Sản – có thế lực kinh tế; - Nhân công làm thuê giai cấp Vô Sản - bị bóc lột nặng nề. - Giai cấp vô sản > < giai cấp tư sản.

19 1. Những cuộc phát kiến địa lí.
***TÓM TẮT BÀI HỌC. ?Em hãy nêu tóm tắt những nội dung cơ bản của bài học này? Nội dung cơ bản Mục bài Nguyên nhân và điều kiện... - Các cuộc phát kiến địa lí... 1. Những cuộc phát kiến địa lí. Quá trình tích lũy nguyên thủy TBCN... - Sự xuất hiện QHSX TBCN... 2. Sự nảy sinh CNTB ...

20 1 8 Đ Ô N G Ấ N Đ Ộ 4 2 I N C A 3 T Â Y B A N N H A 9 4 11 V A X C Ô Đ A G A M A 5 M A G I E N L Ă N G 10 6 T H Ổ N H Ĩ K Ì 8 1. Có 8 chữ cái: Đây là tên C. Cô lôm-bô gọi châu Mỹ. 2. Có 4 chữ cái: Đây là tên một nền văn minh ở châu Mỹ. 3. Có 9 chữ cái: Đây là tên một trong những nước đi đầu trong việc phát kiến địa lí. 4. Có 11 chữ cái: Đây là tên nhà thám hiểm đã tìm được đường biển đến Ấn Độ. 5. Có 10 chữ cái: Đây là tên nhà thám hiểm đã đi vòng quanh thế giới bằng đường biển. B 6. Có 8 chữ cái: Đây là tên nước đã khống chế con đường buôn bán tơ lụa. Ô C Ô L Ô M B Ô C M Ô L Ô

21 Củng cố và bài tập + Những cuộc phát kiến lớn về địa lý (nguyên nhân & điều kiện, quá trình và ý nghĩa). + Những biểu hiện của nền kinh tế TBCN trong giai đoạn hậu kỳ trung đại. + Những thay đổi trong xã hội Tây Âu thời hậu kỳ trung đại. + Vẽ lược đồ các các cuộc phát kiến địa lí.

22 CHÂN THÀNH CÁM ƠN CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC EM ĐÃ CHÚ Ý THEO DÕI!
KÍNH CHÚC CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC EM MẠNH KHOẺ! XIN CHÀO TẠM BIỆT HẸN GẶP LẠI TRONG CÁC BÀI HỌC SAU! LỊCH SỬ - LỚP 10


Tải xuống ppt "TÂY ÂU THỜI HẬU KỲ TRUNG ĐẠI"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google