Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

MỞ THÔNG ỐNG TIÊU HÓA Ths.Bs: Trần Ngọc Dũng.

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "MỞ THÔNG ỐNG TIÊU HÓA Ths.Bs: Trần Ngọc Dũng."— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 MỞ THÔNG ỐNG TIÊU HÓA Ths.Bs: Trần Ngọc Dũng

2 MỤC TIÊU Mô tả được kỹ thuật mở thông dạ dày kiểu Witzel.
Mô tả được kỹ thuật mở thông dạ dày kiểu Stamm. Mô tả được kỹ thuật mở thông hỗng tràng.

3 ĐẠI CƯƠNG MTOTH là phẫu thuật tạo sự thông thương giữa ống tiêu hóa với bên ngoài ổ bụng: Trực tiếp thông thương với bên ngoài ổ bụng. Gián tiếp qua một ống thông. Mục đích của phẫu thuật: Cho ăn. Giảm áp.

4 ĐẠI CƯƠNG Phẫu thuật cần đảm bảo những nguyên tắc:
Đường khâu kín và chắc. Vị trí mở thông ống tiêu hóa phải cách ly hoàn toàn với ổ phúc mạc.

5 MỞ THÔNG DẠ DÀY Chỉ định: MTDD cho ăn vĩnh viễn. MTDD cho ăn tạm thời.

6 MỞ THÔNG DẠ DÀY Phương pháp: có nhiều phương pháp MTDD
MTDD kiểu Witzel. MTDD kiểu Stamm.

7 MỞ THÔNG DẠ DÀY KIỂU WITZEL

8 CHUẨN BỊ BỆNH NHÂN Bệnh nhân nằm ngửa PTV đứng bên phải bệnh nhân
Phụ mổ và DCV đứng đối diện. GM hoặc gây tê

9 THÌ 1: RẠCH DA Theo đường trắng giữa trên rốn, dưới mũi ức 2cm và trên rốn 2cm. Hoặc đường bờ ngoài cơ thẳng to bên trái. Bọc mép vết mổ.

10 THÌ 2:TÌM PHÌNH VỊ LỚN CỦA DẠ DÀY
Banh rộng vết mổ Đặc điểm của phình vị dạ dày

11 THÌ 3: TẠO ĐƯỜNG HẦM WITZEL
Tạo nếp ở phình vị dạ dày cách bờ cong lớn 2-3cm. Khâu túi thanh cơ, đường kính túi 2cm.

12 THÌ 3: TẠO ĐƯỜNG HẦM WITZEL
Mở lỗ vào dạ dày, đường kính khoảng 8mm trong đường khâu túi. Cầm máu, đưa ống thông và trong lòng dạ dày.

13 THÌ 3: TẠO ĐƯỜNG HẦM WITZEL
Thắt sợi chỉ khâu túi để ôm lấy ống thông. Đặt ống thông ở mặt trước dạ dày, song song với BCL.

14 THÌ 3: TẠO ĐƯỜNG HẦM WITZEL
Khâu vắt thanh cơ ở mặt trước dạ dày để vùi kín ống thông trên một đoạn 8-10cm. Đường khâu bắt đầu trên chỗ đặt ống thông 1-2cm.

15 THÌ 3: TẠO ĐƯỜNG HẦM WITZEL

16 THÌ 4: ĐƯA ỐNG THÔNG RA NGOÀI
Mở một lỗ ở thành bụng bờ ngoài cơ thẳng to bên trái tương ứng với cuối đường hầm Witzel. Đưa ống thông ra ngoài.

17 THÌ 4: ĐƯA ỐNG THÔNG RA NGOÀI
Cố định dạ dày ở chân ống thông vào phúc mạc thành bụng.

18 THÌ 5: ĐÓNG BỤNG Đóng bụng 02 lớp
Cố định ống thông dạ dày vào da thành bụng Chăm sóc ống thông và cho ăn qua ống thông.

19 MỞ THÔNG DẠ DÀY KIỂU STAMM

20 CHUẨN BỊ Bn nằm ngửa. PTV đứng bên phải. Phụ mổ và DCV đứng đối diện.

21 THÌ 1: MỞ BỤNG Theo một trong các đường sau:
Đường trắng giữa trên rốn. Đường dưới sườn trái. Bờ ngoài cơ thẳng to bên trái.

22 THÌ 2: ĐẶT ÔNG THÔNG VÀO DẠ DÀY
Banh rộng vết mổ. Tìm phình vị lớn dạ dày.

23 THÌ 2: ĐẶT ÔNG THÔNG VÀO DẠ DÀY
Khâu túi thanh cơ, đường kính túi 2cm.

24 THÌ 2: ĐẶT ÔNG THÔNG VÀO DẠ DÀY
Mở một lỗ ở phình vị lớn, cầm máu. Đưa ống thông(Nelaton, Foley hay Pezzer) vào dạ dày và thắt chỉ khâu túi.

25 THÌ 2: ĐẶT ÔNG THÔNG VÀO DẠ DÀY
Khâu túi như vậy 1 lần nữa để vùi ống thông vào trong dạ dày làm thành một đường hầm thẳng góc.

26 THÌ 3: CỐ ĐỊNH DẠ DÀY VÀO THÀNH BỤNG
Mở một lỗ cạnh vết mổ để đưa ống thông ra ngoài

27 THÌ 3: CỐ ĐỊNH DẠ DÀY VÀO THÀNH BỤNG
Khâu cố định dạ dày vào phúc mạc thành bụng

28 THÌ 3: CỐ ĐỊNH DẠ DÀY VÀO THÀNH BỤNG
Khâu cố định dạ dày vào phúc mạc thành bụng

29 THÌ 4: ĐÓNG VẾT MỔ Đóng theo các lớp giải phẫu
Khâu cố định ống thông ở ngoài da

30 MỞ THÔNG HỖNG TRÀNG

31 CHỈ ĐỊNH Ung thư dạ dày, thực quản lan rộng không còn khả năng phẫu thuật Bỏng dạ dày, thực quản lan rộng đang tiến triển Rò tiêu hóa: Rò mỏm tá tràng, rò dạ dày thực quản… Tổn thương nặng ở vùng đầu tụy-tá tràng Thất bại hoặc khó khăn trong việc nuôi dưỡng đường tĩnh mạch

32 KỸ THUẬT Chuẩn bị BN: BN nằm ngửa
PTV đứng bên phải, người phụ và DCV đứng đối diện Vô cảm: GT hoặc GM

33 THÌ 1: MỞ BỤNG Đường trắng giữa trên rốn
Đường bờ ngoài cơ thẳng to bên trái

34 THÌ 2: TÌM QUAI HỖNG TRÀNG ĐẦU TIÊN
Banh rộng vết mổ, PTV tìm quai hỗng tràng đầu tiên Khâu túi thanh cơ ở bờ tự do của hỗng tràng , cách góc tá-hỗng tràng 25cm, đường kính khâu túi 1cm

35 THÌ 3: LÀM ĐƯỜNG HẦM WITZEL
Mở hỗng tràng trong đường khâu túi

36 THÌ 3: LÀM ĐƯỜNG HẦM WITZEL
Đưa ống thông vào hỗng tràng xuống dưới theo chiều nhu động ruột, sâu khoảng 8-10cm Thắt sợi chỉ khâu túi để vùi ống thông sao cho niêm mạc lộn vào trong

37 THÌ 3: LÀM ĐƯỜNG HẦM WITZEL
Khâu vắt hoặc mũi rời thanh cơ để vùi kín ống thông, đường khâu vùi dài khoảng 10cm.

38 THÌ 4: CỐ ĐỊNH QUAI RUỘT NON VÀO THÀNH BỤNG
Mở một lỗ ở thành bụng để cho ống thông ra ngoài Khâu cố định ruột non ở cuối đường hầm với phúc mạc thành bụng

39 THÌ 4: CỐ ĐỊNH QUAI RUỘT NON VÀO THÀNH BỤNG
Đóng thành bụng theo các lớp Cố định ống thông với da

40 Have a good day !


Tải xuống ppt "MỞ THÔNG ỐNG TIÊU HÓA Ths.Bs: Trần Ngọc Dũng."

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google