Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

MÔN HỌC: NHẬP MÔN VỄ KỸ THUẬT CHƯƠNG 7: KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "MÔN HỌC: NHẬP MÔN VỄ KỸ THUẬT CHƯƠNG 7: KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 MÔN HỌC: NHẬP MÔN VỄ KỸ THUẬT CHƯƠNG 7: KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
VIỆN CƠ KHÍ Hải phòng, ngày … tháng … năm 2017

2 MÔN HỌC: NHẬP MÔN VỄ KỸ THUẬT
7.1. KHÁI NIỆM Vấn đề (Problem): Hàng ngày chúng ta gặp muôn vạn các vấn đề từ đơn giản đến phức tạp. Giải quyết vấn đề (Problem solving): Là quá trình nhằm đưa ra quyết định, thực hiện các quyết định nhằm đạt được mục tiêu đề ra. Problem/Problem solving là động lực phát triển xã hội. Problem solving bao gồm việc ra quyết định (Decision making) và triển khai thực hiện các quyết định. Để đạt được mục tiêu cần phải có KỸ NĂNG giải quyết vấn đề. Hải phòng, ngày … tháng … năm 2017

3 MÔN HỌC: NHẬP MÔN VỄ KỸ THUẬT
7.1. KHÁI NIỆM KỸ NĂNG giải quyết vấn đề Hải phòng, ngày … tháng … năm 2017

4 Problem Solving – 4 Basic Steps
Defining the problem Simplifying the problem Performing the solution or analysis Verifying the results © 2011 Cengage Learning Engineering. All Rights Reserved. 4-4

5 Problem Solving Step 1: Defining the problem Understand the problem
what is being asked what is known what is to be determined © 2011 Cengage Learning Engineering. All Rights Reserved. 4-5

6 Problem Solving Step 2: Simplifying the problem
Make appropriate assumptions Understanding the fundamental concepts and physical laws as well as when and where to apply them and their limitations will benefit you in making the correct assumptions © 2011 Cengage Learning Engineering. All Rights Reserved. 4-6

7 Problem Solving Step 3: Performing the solution or analysis
Select appropriate model(s) You may need to apply Mathematical concepts Physical laws Engineering fundamentals Show appropriate units You may need to show your results in numerical or parametric forms © 2011 Cengage Learning Engineering. All Rights Reserved. 4-7

8 Problem Solving Step 4: Verifying the results
Does the answer make sense? How would you know your answer is correct? Should you ask your professor? Should you check the back of your textbook to match answers? You should know the range of answers You should know other ways to analyze the problem You should know how to simplify or approximate the problem for a “ball park” answer © 2011 Cengage Learning Engineering. All Rights Reserved. 4-8

9 MÔN HỌC: NHẬP MÔN VỄ KỸ THUẬT CHƯƠNG 7: KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
7.2. QUY TRÌNH VÀ CÁC KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ QUY TRÌNH Nhận diện vấn đề Xác định nguyên nhân Tìm ra giải pháp Lựa chọn giải pháp Hành động kiên trì B. KỸ NĂNG Kỹ năng phân tích Kỹ năng tổng hợp Kỹ năng ra quyết định Kỹ năng khái quát hóa Hải phòng, ngày … tháng … năm 2017

10 MÔN HỌC: NHẬP MÔN VỄ KỸ THUẬT CHƯƠNG 7: KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
7.3. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ SÁNG TẠO Tìm kiếm mục tiêu Tìm kiếm dữ liệu Tìm kiếm vấn đề Tìm kiếm ý tưởng Đánh giá ý tưởng Thực hiện ý tưởng Hải phòng, ngày … tháng … năm 2017

11 MÔN HỌC: NHẬP MÔN VỄ KỸ THUẬT CHƯƠNG 7: KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
7.3. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ SÁNG TẠO Tìm kiếm mục tiêu Tìm kiếm dữ liệu Tìm kiếm vấn đề Tìm kiếm ý tưởng Đánh giá ý tưởng Thực hiện ý tưởng Hải phòng, ngày … tháng … năm 2017

12 MÔN HỌC: NHẬP MÔN VỄ KỸ THUẬT CHƯƠNG 7: KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
Việc thiếu kỹ năng giải quyết vấn đề có thể dẫn đến những quyết định vội vàng, cảm tính, thiếu lý trí Hải phòng, ngày … tháng … năm 2017

13 MÔN HỌC: NHẬP MÔN VỄ KỸ THUẬT CHƯƠNG 7: KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
7.4. KỸ THUẬT, CÔNG CỤ, PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Nhóm các công cụ thu thập ý tưởng và sắp xếp số liệu Nhóm các công cụ hiển thị và phân tích dữ liệu Nhóm công cụ, kỹ thuật ra quyết định Nhóm công cụ cải tiến chung Nhóm công cụ lập biểu đồ quá trình Nhóm công cụ quản lý dự án Nhóm công cụ kỹ thuật thống kê Nhóm các biểu mẫu giải quyết vấn đề và danh sách kiểm tra Hải phòng, ngày … tháng … năm 2017

14 MÔN HỌC: NHẬP MÔN VỄ KỸ THUẬT CHƯƠNG 7: KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
PHƯƠNG PHÁP 6 CHIẾC MŨ TƯ DUY: Đặt vấn đề với nhiều góc nhìn khác nhau Mũ trắng Mũ đỏ Mũ đen Mũ vàng Mũ xanh lá cây Mũ xanh dương Hải phòng, ngày … tháng … năm 2017

15 MÔN HỌC: NHẬP MÔN VỄ KỸ THUẬT CHƯƠNG 7: KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
ĐỘNG NÃO – Brainstorming CÁC BƯỚC: Lựa chọn người ghi lại ý tưởng Xác định vấn đề Thiết lập các quy tắc Bắt đầu động não Đánh giá chung Hải phòng, ngày … tháng … năm 2017

16 MÔN HỌC: NHẬP MÔN VỄ KỸ THUẬT CHƯƠNG 7: KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
BIỂU ĐỒ NHÂN QUẢ Xương trung tâm Xương chính và phụ 6M: Man, Machine, Method, Material, Measurement, Milieu, 7P: People, Process, Place, Product, Price, Promotion, Physical Evidence 5S: Surounding, Supplier, System, Skill, Safety 5W: Where, What, When, Who, Why Hải phòng, ngày … tháng … năm 2017

17 MÔN HỌC: NHẬP MÔN VỄ KỸ THUẬT CHƯƠNG 7: KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
BIỂU ĐỒ NHÂN QUẢ Hải phòng, ngày … tháng … năm 2017

18 MÔN HỌC: NHẬP MÔN VỄ KỸ THUẬT CHƯƠNG 7: KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
TRIỂN KHAI CHỨC NĂNG CHẤT LƯỢNG (QFD) Ngôi nhà chất lượng Phương pháp ma trận quyết định Triển khai các chức năng theo Mô đun Đánh giá theo 8 VÙNG và Các hệ số QUAN TRỌNG Hải phòng, ngày … tháng … năm 2017

19 MÔN HỌC: NHẬP MÔN VỄ KỸ THUẬT CHƯƠNG 7: KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
BIỂU ĐỒ TẦN SUẤT CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH Tổ chức dữ liệu thành 1 bảng hai cột Vẽ một hệ trục Vẽ các cột thẳng đứng để biểu diễn các loại dữ liệu Normal distribution/Gauss distribution Hải phòng, ngày … tháng … năm 2017

20 MÔN HỌC: NHẬP MÔN VỄ KỸ THUẬT CHƯƠNG 7: KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
BIỂU ĐỒ PARETO CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH Ghi dữ liệu thô Sắp xếp dữ liệu Vẽ và ghi nhãn trục tung Vẽ và ghi nhãn trục hoành Vẽ các cột cho mỗi nhóm dữ liệu Xác định phần trăm mỗi nhóm dữ liệu biểu diễn Tìm tý lệ % tích lũy Thêm đường tích lũy Thêm các thông tin phụ Phân tích biểu đồ Hải phòng, ngày … tháng … năm 2017

21 MÔN HỌC: NHẬP MÔN VỄ KỸ THUẬT CHƯƠNG 7: KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
DATA ANALYSIS: Là bộ công cụ Add-ins trong EXCEL giúp xử lý số liệu thống kê rất tiện lợi; Chức năng Histogram trong Data Analysis cho phép xây dựng biểu đồ tần xuất. Hải phòng, ngày … tháng … năm 2017

22 MÔN HỌC: NHẬP MÔN VỄ KỸ THUẬT CHƯƠNG 7: KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
BIỂU ĐỒ TIẾN TRÌNH (Flow Chart) MỤC ĐÍCH Quản lý một quá trình, chương trình Xây dựng bức tranh của quá trình để phân tích, thảo luận Định nghĩa, chuẩn hóa, tìm kiếm các lĩnh vực để cải tiến KÍ HIỆU: Hình tròn kéo dài: Bắt đầu, kết thúc quá trình Hình chữ nhật: Chỉ dẫn hành động Hình thoi: Quyết định cần thực hiện Hải phòng, ngày … tháng … năm 2017

23 MÔN HỌC: NHẬP MÔN VỄ KỸ THUẬT CHƯƠNG 7: KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
BIỂU ĐỒ TIẾN TRÌNH Hải phòng, ngày … tháng … năm 2017

24 MÔN HỌC: NHẬP MÔN VỄ KỸ THUẬT CHƯƠNG 7: KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
BIỂU ĐỒ GANTT ƯU ĐIỂM Dễ xây dựng Thấy rõ tổng thời gian thực hiện Thấy rõ tiến độ Thấy rõ sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các công việc Áp dụng cho dự án NHỎ, ĐƠN GIẢN Ít thông tin được chia sẽ trên mỗi đơn vị diện tích Chỉ biểu diễn một phần trong 3 thông tin về chi phí, thời gian, phạm vi Không thể hiện được kích cỡ dự án CÁC BƯỚC XÂY DỰNG: Liệt kê các công việc Sắp xếp trình tự các công việc Xác định thời gian thực hiện công việc Xác định thời điểm bắt đầu và kết thúc cho từng công việc Xây dựng bản phân tích công việc Hải phòng, ngày … tháng … năm 2017

25 Bài tập Hãy xác định một vấn đề về kỹ thuật và xây dựng quy trình giải quyết vấn đề theo 4 bước sau: Defining the problem Simplifying the problem Performing the solution or analysis Verifying the results © 2011 Cengage Learning Engineering. All Rights Reserved. 4-25


Tải xuống ppt "MÔN HỌC: NHẬP MÔN VỄ KỸ THUẬT CHƯƠNG 7: KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google