Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Đề tài: Phát triển kinh doanh du lịch cộng đồng tại mù cang chải

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "Đề tài: Phát triển kinh doanh du lịch cộng đồng tại mù cang chải"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 Đề tài: Phát triển kinh doanh du lịch cộng đồng tại mù cang chải
Trường đại học kinh tế quốc dân Đề tài: Phát triển kinh doanh du lịch cộng đồng tại mù cang chải Hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Trương Hoàng Học viên: Lương Vũ Bích Hằng

2 Nội dung đề cương Tính cấp thiết của đề tài Mục tiêu nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học và thực tiễn Nội dung luận văn Kết luận và triển vọng của đề tài

3 Lý do thực hiện đề tài Mù Cang Chải có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch cộng đồng Đời sống của cộng đồng địa phương nơi đây còn nhiều khó khăn Một số giá trị văn hóa đang dần bị mai một

4 Mục tiêu nghiên cứu Tổng quan cơ sở khoa học cho việc phát triển du lịch cộng đồng tại Mù Cang Chải Đề xuất một số giải pháp phát triển du lịch cộng đồng tại đây

5 Phạm vi nghiên cứu Đề tài thực hiện nghiên cứu và điều tra xã hội học trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái Đề tài tập trung vào nghiên cứu, phát triển du lịch cộng đồng tại Mù Cang Chải

6 Phương pháp nghiên cứu Thu thập và phân tích số liệu, tài liệu, công trình nghiên cứu trước đó Đánh giá các yếu tố về tự nhiên, nhân văn phục vụ phát triển hoạt động du lịch cộng đồng Tiến hành khảo sát, phỏng vấn thực địa

7 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
Ý nghĩa khoa học: Củng cố cơ sở lý luận, đưa ra cách nhìn đúng đắn về du lịch cộng đồng Ý nghĩa thực tiễn: Là nguồn tài liệu tin cậy, góp phần cho việc quy hoạch phát triển du lịch cộng đồng ở Mù Cang Chải Rút ra những bài học kinh nghiệm cho việc phát triển bền vững

8 Nội dung luận văn Chương 1: Cơ sở lý luận, thực tiễn và phương pháp nghiên cứu du lịch cộng đồng Chương 2: Thực trạng kinh doanh du lịch cộng đồng ở Mù Cang Chải Chương 3: Một số giải pháp phát triển kinh doanh du lịch cộng đồng tại Mù Cang Chải


Tải xuống ppt "Đề tài: Phát triển kinh doanh du lịch cộng đồng tại mù cang chải"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google