Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Giảng đường 302 Giảng đường 303 Giảng đường 305 A Giảng đường 304A

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "Giảng đường 302 Giảng đường 303 Giảng đường 305 A Giảng đường 304A"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 Giảng đường 302 Giảng đường 303 Giảng đường 305 A Giảng đường 304A
HƯỚNG ĐI SÂN VẬN ĐỘNG TẦNG 2 TẦNG 3 HƯỚNG ĐI VÀO GIẢNG ĐƯỜNG HỒ ĐẮC DI VÀ B3 Cầu thang Vườn hoa Nhà vệ sinh TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI HỘI ĐỒNG THI TỐT NGIỆP SAU ĐẠI HỌC (Sáng ngày 10/9/2016) Khu giảng đường Hồ Đắc Di Giảng đường 302 Giảng đường 303 Giảng đường 301 Giảng đường 305 A Giảng đường 304A Giảng đường 305 B Giảng đường 304B Giảng đường 202 Cầu thang Vườn hoa Nhà vệ sinh Giảng đường 203 Phòng thi 24 Giảng đường 201 HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP SAU ĐẠI HỌC Giảng đường 205 Phòng thi 21 Giảng đường 211 Phòng thi 22 Giảng đường 206 Giảng đường 210 Giảng đường 207 Phòng thi 20 Giảng đường 209 Phòng thi 18 Giảng đường 208 Phòng thi 19 Lối vào Cầu thang Vườn hoa Phòng quản lý giảng đường Phòng giáo viên Nhà vệ sinh TẦNG 1 Giảng đường 102 Phòng thi 29 Giảng đường 104 Phòng thi 27 Giảng đường 103 Phòng thi 28 Giảng đường 101 Giảng đường 113 Phòng thi 23 Giảng đường 107 Phòng thi 26 Giảng đường 112 Giảng đường 108 Giảng đường 109 Phòng thi 25 Giảng đường 111 Phòng thi 30


Tải xuống ppt "Giảng đường 302 Giảng đường 303 Giảng đường 305 A Giảng đường 304A"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google