Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

ÁP DỤNG QUAN ĐiỂM GIÁO DỤC Phòng Mầm Non Sở giáo dục & Đào tạo

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "ÁP DỤNG QUAN ĐiỂM GIÁO DỤC Phòng Mầm Non Sở giáo dục & Đào tạo"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 ÁP DỤNG QUAN ĐiỂM GIÁO DỤC Phòng Mầm Non Sở giáo dục & Đào tạo
TIÊU CHÍ THỰC HÀNH ÁP DỤNG QUAN ĐiỂM GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM TRONG TRƯỜNG MẦM NON GIÁO DỤC MẦM NON Phòng Mầm Non Sở giáo dục & Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 11/2016

2 GIỚI THIỆU BỘ TIÊU CHÍ THỰC HÀNH ÁP DỤNG QUAN ĐIỂM GIÁO DỤC
PHẦN I GIỚI THIỆU BỘ TIÊU CHÍ THỰC HÀNH ÁP DỤNG QUAN ĐIỂM GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM TRONG TRƯỜNG MẦM NON

3 I. CĂN CỨ XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ
Quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm Đặc điểm phát triển tâm-sinh lí của trẻ lứa tuổi MG Đặc điểm hoạt động của trẻ lứa tuổi MG Chương trình GDMN 4 mô đun ưu tiên phát triển chuyên môn cho CBQL và 6 mô đun ưu tiên phát triển chuyên môn cho GVMN của Dự án SRPP

4 II. MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ
Nâng cao năng lực thực hành áp dụng các mô đun ưu tiên phát triển chuyên môn cho giáo viên tại trường mầm non để giúp họ áp dụng những kỹ năng đã học vào thực tế công việc nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong trường mầm non.

5 III. CẤU TRÚC CỦA BỘ TIÊU CHÍ
Bộ tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non được trình bày theo cấu trúc sau : Nội dung Tiêu chí Chỉ số Bộ tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non bao gồm 6 nội dung, 56 tiêu chí và 145 chỉ số.

6 TIÊU CHÍ THỰC HÀNH ÁP DỤNG
PHẦN II TIÊU CHÍ THỰC HÀNH ÁP DỤNG  QUAN ĐIỂM GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM TRONG TRƯỜNG MẦM NON

7 TIEU CHI GIANG BAI.docx

8 TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO


Tải xuống ppt "ÁP DỤNG QUAN ĐiỂM GIÁO DỤC Phòng Mầm Non Sở giáo dục & Đào tạo"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google