Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Nguồn gốc phổ Raman.

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "Nguồn gốc phổ Raman."— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 Nguồn gốc phổ Raman

2

3 Cường độ điện trường của chùm sáng kích thích :
Momen lưỡng cực : Dao động của hạt nhân : Dao dao động bé : Vạch Rayleigh Vạch phản Stocke Vạch Stocke

4

5 Phổ Raman của CCl4 với bước sóng kích thích 1064nm

6 Các thông số xác định tần số dao động
Số sóng : Hằng số lực :

7 Hằng số lực là độ cong của hố thế gần vị trí cân bằng :

8 Dao động của phân tử nhiều nguyên tử
Chuyển động của các nguyên tử trong dao động chuẩn tắc của CO2

9 Số dao động chuẩn tắc của phân tử có N nguyên tử :
Phân tử hơn 2 nguyên tử : 3N-6 Phân tử 2 nguyên tử : 3N-5 Các dao động chuẩn tắc của CO2

10 Các dao động chuẩn tắc của H2O


Tải xuống ppt "Nguồn gốc phổ Raman."

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google