Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

NGẮN MẠCH TRONG LƯỚI ĐIỆN CUNG CẤP

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "NGẮN MẠCH TRONG LƯỚI ĐIỆN CUNG CẤP"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 NGẮN MẠCH TRONG LƯỚI ĐIỆN CUNG CẤP

2 I. Khái niệm Ngắn mạch làm cho dòng điện tăng lên đột ngột với trị số rất lớn, sinh ra lực điện động và phát nhiệt rất mạnh nên có thể gây hư hỏng thiết bị và lưới điện. Mục đích của việc tính toán ngắn mạch là để: Lựa chọn và kiểm tra khả năng cắt của các thiết bị đóng cắt. Kiểm tra độ ổn định nhiệt và ổn định điện động của các thiết bị và dây dẫn. Kiểm tra độ nhạy của các thiết bị bảo vệ.

3 Ngắn mạch tại lưới trung thế của mạng cung cấp là ngắn mạch xa nguồn nên có thể xem trạm biến áp trung gian cấp điện cho mạng cung cấp là nguồn với điện kháng hệ thống là: Ngắn mạch tại lưới hạ thế có thể xem trạm biến áp hạ thế là nguồn với trở kháng nguồn được xác định bởi biểu thức:

4 Các dạng ngắn mạch thường gặp:

5 II. Tính toán ngắn mạch lưới trung thế
1. Mạng trung thế không có TBAPP trung gian Sơ đồ lưới trung thế: Sơ đồ thay thế tính ngắn mạch 3 pha:

6 Tính dòng ngắn mạch 3 pha để kiểm tra khả năng cắt:
Tính dòng ngắn mạch 1 pha để kiểm tra ngưỡng cắt:

7 2. Mạng trung thế có TBAPP trung gian
Sơ đồ lưới trung thế: Sơ đồ thay thế tính ngắn mạch 3 pha quy về cấp điện áp BATG:

8 Tính dòng ngắn mạch 3 pha để kiểm tra khả năng cắt:
Tính dòng ngắn mạch 1 pha để kiểm tra ngưỡng cắt:

9 II. Tính toán ngắn mạch lưới hạ thế
Sơ đồ nối dây điển hình: TPP

10 Tủ phân phối và tủ động lực:
AT A6 A1

11 Sơ đồ lưới hạ thế: Sơ đồ thay thế để tính ngắn mạch 3 pha:

12 Tính dòng ngắn mạch 3 pha để kiểm tra khả năng cắt:
Tính dòng ngắn mạch 1 pha để kiểm tra ngưỡng cắt:

13 Trong công thức trên, tổng trở thứ tự thuận Z1 bằng tổng trở thứ tự nghịch Z2 và bằng tổng trở tại ngắn mạch 3 pha ZN. Tổng trở thứ tự không được chọn như sau: Đường dây Dây dẫn: Trung tính: Máy Biến Áp Y / Y0:  / Y0:


Tải xuống ppt "NGẮN MẠCH TRONG LƯỚI ĐIỆN CUNG CẤP"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google