Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BAN QUẢN LÝ TRUNG ƯƠNG CÁC DỰ ÁN THỦY LỢI ) HỘI THẢO GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG CÁC TRẠM BƠM THUỘC.

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BAN QUẢN LÝ TRUNG ƯƠNG CÁC DỰ ÁN THỦY LỢI ) HỘI THẢO GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG CÁC TRẠM BƠM THUỘC."— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BAN QUẢN LÝ TRUNG ƯƠNG CÁC DỰ ÁN THỦY LỢI )
HỘI THẢO GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG CÁC TRẠM BƠM THUỘC DỰ ÁN ADB5 Hà nội, ngày 23/02/2011

2 1. Quy mô dự án Theo Quyết định số 395/QĐ-BNN-HTQT ngày 11/02/2010 và Hiệp định vay số VIE(SF) ngày 07/9/2010, nội dung của dự án gồm 3 hợp phần: Hợp phần 1. Cơ sở đào tạo mới cho Trường Đại học Thuỷ lợi Hợp phần 2. Thi công và nâng cấp cơ sở hạ tầng tưới tiêu Bắc Hưng Hải (Xây mới và nâng cấp một số trạm bơm được lựa chọn ở vùng Bắc Hưng Hải) Hợp phần 3. Tăng cường năng lực người cung cấp dịch vụ ở Bắc Hưng Hải: Tổng vốn của dự án là: ,54 tỷ VNĐ (tương đương 180,5 triệu USD), Trong đó: - Vốn vay ADB: 100 triệu USD - Vốn vay AFD: 20 triệu Euro (30 triệu USD) - Vốn đối ứng: 901,24 tỷ VNĐ (tương đương 50,5 triệu USD). Ngày Hiệp định có hiệu lực: 19/01/2011 Thời gian dự kiến kết thúc: 30/6/2016.

3 Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi Công ty TNHH MTV KTCTTL BHH
2. Mô hình tổ chức quản lý thực hiện dự án Theo Quyết định số 3178/QĐ-BNN-TCCB ngày 25/11/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về phân giao nhiệm vụ dự án (ADB5) như sau: Bộ Nông nghiệp và PTNT Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi Sở NN và PTNT Bắc Ninh Sở NN và PTNT Hải Dương Sở NN và PTNT Hưng Yên Công ty TNHH MTV KTCTTL BHH Trường ĐHTL TDA TB: - Phú Mỹ, - Kênh Vàng, - Nhất Trai, - Khu mẫu Gia Bình - Cầu Dừa, - Đoàn Thượng, - Cổ Ngựa - Chùa Tổng, - Liên Nghĩa - My Động, - Hợp phần nâng cao năng lực Hợp phần xây mới trường ĐHTL

4 Hệ số tưới / tiêu (l/s/ha)
II. Các Tiểu dự án trạm bơm được đầu tư xây dựng Hợp phần 2 gồm xây mới và nâng cấp 10 trạm bơm, Tiểu dự án: TT Tiểu dự án Loại bơm Nhiệm vụ Diện tích (ha) Hệ số tưới / tiêu (l/s/ha) Qui mô trạm Số máy Lưu lượng (m3/s) Cột nước (m) I Tỉnh Bắc Ninh 1 Xây mới TB Phú Mỹ Bơm chìm, trục đứng Tưới 5.600 2,25 5 2,64 6,7 2 Xây mới TB Nhất Trai Trục ngang Tiêu 4.362 6,25 6 5,0 7,15 3 Nâng cấp TB Kênh Vàng 2 Trục đứng 7.100 20 2,222 II Tỉnh Hưng Yên 4 Xây mới TB Chùa Tổng 1.658 6,5 4,0 Xây mới TB Liên Nghĩa 3.545 6,13 10,7 Xây mới TB Nghi Xuyên 8.274 11 9,98 III Tỉnh Hải Dương 7 Xây mới TB Cầu Dừa 2.573 8 4,5 Xây mới TB Cổ Ngựa KH 1.160 5,9 1,111 6,15 9 Xây mới TB Đoàn Thượng 2.270 3,05 10 Nâng cấp TB My Động 3.277

5 III. Tình hình triển khai thực hiện Hợp phần 2
1. Các công việc đã thực hiện: - Bộ đã cho phép thực hiện các gói thầu tư vấn, thiết kế trạm bơm và các gói thầu chung trước khi ký kết Hiệp định vay. - Các gói thầu tư vấn đã được triển khai, dự kiến sẽ hoàn thành trước 31/7/2011. - Tổ chức đoàn công tác của Bộ, các đơn vị liên quan đi thăm quan, học tập rút kinh nghiệm từ các trạm bơm điện tiêu biểu: Cầu Khải (Thanh Hóa), Vĩnh Trị 2 (Nam Định), Khai Thái, Yên Sở, Như Quỳnh (Hà Nội), Tân Chi (Bắc Ninh), Nam Việt Trì (Phú Thọ).

6 2. Kế hoạch trao thầu và giải ngân năm 2011: -Kế hoạch Bộ giao năm 2011 là: 129,72 tỷ VND (90 tỷ VND vốn vay và 39,72 tỷ VND vốn đối ứng). - -Trong tháng 01 năm 2011 dự án chưa giải ngân (đã có đơn gửi ADB xin rút vốn về tài khoản đặc biệt 5 triệu USD) Kế hoạch triển khai Dự án: Nội dung Quý I Quý II Quý III Quý IV Tổng Công việc Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các gói thầu tư vấn Hợp phần 2 - Đào tạo và sửa chữa, mua sắm thiết bị văn phòng; - Trình ADB thông qua mẫu HSMT xây lắp, thiết bị. Trao HĐ các gói giám sát Môi trường, TĐC, rà phá bom, mìn Trao Hợp đồng xây lắp, Tư vấn Quốc tế, Đào tạo và Mua xe ô tô Trao thầu (triệu USD) 0.10 0.39 34.83 35.32 Thực hiện Kết thúc tư vấn H.phần 2 5 % giá trị xây lắp Hợp phần 2 Giải ngân (triệu USD) 0.04 0.13 1.09 6.07 7.33

7 3. Một số công việc cụ thể đề xuất triển khai cụ thể năm 2011
Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đặc biệt các gói thầu tư vấn thuộc Hợp phần 2, Trình Bộ phê duyệt kế hoạch đấu thầu một số nội dung cần thực hiện trước gồm: Mua xe ôtô phục vụ dự án; Mua sắm trang thiết bị văn phòng; Rà phá bom, mìn và vật nổ; Sửa chữa văn phòng cho CPMU/PMUs; Trình Bộ phê duyệt kế hoạch đào tạo tổng thể của Dự án; xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo cho CPMU/PMUs; Chuẩn bị chương trình làm việc và tiếp đoàn khởi động dự án của Bộ, ADB và AFD từ ngày 14/3 – 19/3/2011; Chuẩn bị trước mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp, thiết bị trình ADB thông qua; Tổ chức đấu thầu các gói giám sát Môi trường, TĐC của toàn dự án; Tổ chức thực hiện các gói thầu xây lắp và thiết bị theo đúng tiến độ đề ra. Dự kiến trao hợp đồng xây lắp trong quý IV/2011. Kịp thời tháo gỡ các khó khăn, tồn tại.

8 4. Kiến nghị Rút kinh nghiệm từ những dự án trước cho dự án ADB5, Ban CPO đề nghị các chủ dự án thành phần và các nhà thầu tư vấn thống nhất những quan điểm thực hiện như sau: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu khởi công các công trình trạm bơm vào quý IV/2011. Nghiên cứu, áp dụng kiểu kết cấu máy bơm loại 1 sàn (tương tự trạm bơm Cầu Khải và trạm bơm Tân Chi) đối với các trạm bơm Cầu Dừa, Đoàn Thượng và Chùa Tổng. Chọn máy bơm và thiết bị điều khiển đồng bộ, có chất lượng tốt, thông dụng với giá hợp lý (không chọn máy bơm và thiết bị có chất lượng thấp, giá rẻ). Đề nghị Bộ cho nghiên cứu các công nghệ mới trong lĩnh vực phát triển bơm điện (như bơm chìm, …) áp dụng cho các dự án tiếp theo. Đề nghị Bộ điều chỉnh Quyết định số 395/QĐ-BNN-HTQT và tách riêng 10 TDA trạm bơm, khu mẫu Gia Bình, Hệ thống SCADA và trường ĐHTL thành các Dự án đầu tư độc lập. Đề nghị Bộ tiếp tục báo cáo Chính phủ sớm bố trí đủ nguồn vốn đối ứng cho Dự án./.


Tải xuống ppt "BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BAN QUẢN LÝ TRUNG ƯƠNG CÁC DỰ ÁN THỦY LỢI ) HỘI THẢO GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG CÁC TRẠM BƠM THUỘC."

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google