Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

(your School name) Buổi Họp Thường Niên Tiêu Đề I

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "(your School name) Buổi Họp Thường Niên Tiêu Đề I"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 (your School name) Buổi Họp Thường Niên Tiêu Đề I
HOAN NGHÊNH (your School name) Buổi Họp Thường Niên Tiêu Đề I This presentation does NOT include a design or color scheme so that you can select your school colors and pictures that fit with your school community . Before starting this session please have a sign in list for parents/guardians, have someone take minutes, and distribute an agenda with highlights and facts from your PowerPoint presentation. It is most important that parents see that the Title I meeting is a separate meeting even if bundled with another event. Non CEP schools

2 Tại sao chúng tôi có mặt tại đây?
Để báo cho quý vị biết là trường tham gia vào chương trình Tiêu Đề I Để giải thích về những điều kiện của chương trình Tiêu đề I Để giải thích về quyền tham gia của quý vị với tư cách là phụ huynh You may want to add a picture from your school

3 Liên lạc với ai (School Name) để biết tin tức về các cơ hội Gia Đình Tham Gia ?
Liên lạc trườngTiêu đề I: (name) ( ) (phone) Điều Phối Viên Tình Nguyện của Trường: Liên lạc Hội Phụ Huynh: (name) ( ) (phone) Fill in all areas: School name Contacts- principal, parent liaison, family engagement committee chair Parent organizations if this applies (PTA, PTO, PFO…)

4 Học Bạ Trường Chúng Tôi Please talk about your NM PED School Report Card (NM PED School grades site) This may add to the time of the presentation; this will depend on your school grade, any change from last year, and parents’ concerns.

5 Những thông báo nào tôi mong nhà trường báo cho biết?
Quyền được yêu cầu để biết trình độ của giáo viên Việc sử dụng giáo viên dạy thế dài hạn (nếu có) Nếu một giáo viên không có trình độ cao về một môn học nào đó (nếu có) Please give additional details on areas that relate to your school.

6 Chương trình Tiêu Đề I là gì?
Tiêu Đề I là chương trình do liên bang tài trợ thêm để hỗ trợ những trường trong khu vực có số lượng lớn học sinh được ăn trưa miễn phí-giảm giá. Điều này được xác định khi quý vị điền vào Mẫu Đơn Đủ Điều Kiện (Program Eligibility Forms) và nộp lại cho trường. Đây là lý do nhà trường yêu cầu quý vị điền đơn ăn trưa. Đơn ăn trưa năm nay sẽ xác định tài trợ cho năm tới. You may want to have a program eligibility form to show parents. FYI:Title I is forward funded based on the 80th day count, but funding is actually based on census data

7 Làm sao để biết trường hội đủ điều kiện chương trình Tiêu Đề I?
Các trường công APS hiện nay đủ điều kiện ở mức 50% học sinh Ăn Trưa Miễn Phí và Giảm Giá.. Các trường APS Charter schools (trường đặc quyền) cũng đủ điều kiện được tài trợ cho chương trình Tiêu Đề I ở mức 50% học sinh Ăn Trưa Miễn Phí và Giảm Giá. If you have questions about this program, before presenting this Annual meeting please call the APS Food Services program at: Mary Swift, RD/LD, SFNS Director, APS Food and Nutrition Services (505) ext

8 Kế Hoạch của CHƯƠNG TRÌNH Tiêu Đề I là gì?
Kế hoạch của trường về Chương trình Tiêu Đề I xác định học sinh sẽ được phục vụ như thế nào. Kế hoạch này song hành với Kế Hoạch Giáo Dục để Thành Công tại Trường bao gồm 11 thành phần đòi hỏi của Tiêu Đề I. Be sure to mention that parents are invited to be part of writing the EPSS/WebEPSS and the Title I plan. To many parents this process sounds like “educational jargon”, so please let them know that you will offer a pre-meeting for interested parents on this process prior to the meeting date.

9 Làm sao để con tôi hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ Tiêu đề I?
Những chương trình toàn trường cung cấp ngân quỹ bổ sung để nâng cấp việc giảng dạy của trường Tiêu Đề I mà không cần xác định học sinh “hội đủ điều kiện” hoặc “không đủ điều kiện.” Điều quan trọng là đề cập đến nhu cầu của tất cả học sinh trong trường, đặc biệt là nhu cầu của các học sinh học kém và có nguy cơ không đạt thành quả học vấn theo tiêu chuẩn căn bản phổ thông của Tiểu Bang. Statement regarding addressing needs of low-achieving students quoted from Title I, Part A: Sec Schoolwide Programs (b) Components of the Schoolwide Program 1,B,III,iii.

10 Chương trình Tiêu Đề I có thể cung cấp những dịch vụ nào?
Một giáo viên chuyên về toán hoặc ngữ văn để giúp các học sinh có nguy cơ rớt cao nhất (có thể là chương trình dạy riêng hoặc giáo viên làm việc trong nhiều lớp với những học sinh có nguy cơ) Thêm giáo viên để hạ thấp tỉ lệ giáo viên-học sinh Nhân viên phụ giáo để hỗ trợ thêm cho học sinh trong lớp bao gồm trợ giúp về ngôn ngữ cho những học sinh không nói tiếng Anh Nhân viên Liên Lạc với Phụ Huynh (Family Liaisons) Phát triển nghiệp vụ cho nhân viên Máy vi tính, phần mềm vi tính, các sách vở và học cụ không được tiểu bang hoặc học khu cung cấp Chương trình kéo dài ngày học. If your school is using a computer software program please invite parents to visit or find out more about how the program works and what results you are seeing at your school.

11 Trường chúng ta dùng quỹ Tiêu Đề I như thế nào
Lương bổng + phúc lợi (fill in your school’s $ for all areas) Máy vi tính Sách giáo khoa phụ thêm Học liệu Phát triển nghiệp vụ Gia Đình Tham Gia Please fill in your budget information for Title I dollars only. Example of budget justification: State testing along with short cycle assessment shows that 3rd grade is having major problems with math. The school Title I plan is designed to provide services to those students in greatest need. An additional 3rd grade teacher has been hired to lower PTR, and a Bilingual Educational Assistant will offer support to non-English speaking students. Third grade progress will be monitored all year with bi-monthly meetings and review of short cycle testing. Title I funds have also been used to buy additional math kits for students to practice at home. The whole school will benefit from hands on math tutoring after school and monthly meetings with parents using hands-on manipulatives they take home. If your school is using Waterford, Success Maker, AVID, America’s Choice - District Title I funds may have been used to fund those too. High School please remove the bottom sentence about instructional coach. Quỹ Tiêu Đề I của học khu cũng thanh toán cho huấn luyện viên giảng dạy (chỉ trường tiểu học và trung học)

12 Tham gia của Phụ Huynh Mỗi trường Tiêu Đề I đều nhận tài trợ để phụ huynh tham gia. Tài trợ này là 1% dành ra từ ngân sách của học khu APS Tiêu Đề I. 95% ngân quỹ này được phân phối cho trường để tài trợ cho chương trình tham gia của phụ huynh Trường chúng tôi nhận được ngân sách $____ Phụ huynh phải được tham gia vào việc làm thế nào các ngân quỹ này được sử dụng để hỗ trợ thành tích học tập của học sinh trường chúng tôi Fill in amount your school receives for parent involvement. Stress that parents are always invited to meetings and to send in related to the Title I and Parent Involvement budgets, decisions, and the program plan.

13 What can Parent Involvement funds be used for?
Hội thảo/Lớp học cho phụ huynh liên quan đến việc cải tiến học lực của học sinh Thông tin liên lạc với phụ huynh Vật tư và thiết bị cho trung tâm dành cho phụ huynh Giữ trẻ khi có họp Tài liệu và sách cho các buổi hội thảo (Ngữ văn, Toán, Khoa học) Ăn nhẹ khi họp phụ huynh Kiểm tra lý lịch cho những người tình nguyện

14 Cách thức để tham gia tại trường (school name )
Hầu hết các cơ hội liên tục để gia đình tham gia đều đỏi hỏi việc kiểm tra lý lịch Xin gặp nhân viên điều phối của trường để biết thêm tin tức về việc tình nguyện Làm việc với: Giáo viên phụ trách lớp Nhân viên văn phòng Y tá nhà trường Quản thủ thư viện Các dự án làm đẹp nhà trường Các Đội Lãnh Đạo của Nhà Trường (change to school name) Information: Your school Title I funds can be used to pay for background checks for parents. Usually the counselor is aware of parents/guardians that are not able to afford the $12 charge. The new online process will start in Fall Call Sonja Martens ( ) at Student, Family and Community Supports for more details and updates on the volunteer process. The changes in the volunteer program are for all schools and not just Title I schools.

15 Nhiều cách tham gia hơn nữa
Người đón chào quan khách Làm việc với các doanh nghiệp địa phương để yêu cầu họ đóng góp tài năng và vật chất Tổ chức các hoạt động phụ huynh Hướng dẫn phụ huynh mới tham quan trường Tham gia với nhân viên và ban điều hành để tạo ra Kế hoạch Tiêu Đề I (Web EPSS) và Chính Sách Phụ Huynh Tham Gia Viết bản tin trường Làm việc với những hội đồng nhà trường-gia đình tham gia You may add additional opportunities for parents to be involved at your school.

16 Nhiều cách tham gia hơn nữa
Phụ huynh được mời tham gia vào việc khai triển hoặc sửa đổi Chỉ thị Thủ Tục và Quá trình Tham Gia của Phụ Huynh Học Khu Tiêu Đề I và Quy Ước Hỗ Trợ. Xin cho hiệu trưởng trường quý vị biết là quý vị muốn trường liên lạc về việc trợ giúp trong tiến trình này. District meetings are posted on district website and information is sent to schools to distribute to families. Questions about input into the evaluation should be directed to RDA.

17 Please change this slide to meet your discussion needs.
Xin dành ra vài phút để ôn lại với người bên cạnh xem chúng ta đã bàn những gì. Quý vị có câu hỏi nào về Tiêu Đề I và các tài khoản đó được sử dụng như thế nào không? Quý vị có câu hỏi nào về các cơ hội tình nguyện không? Những câu hỏi khác về Tiêu Đề I hoặc về việc phụ huynh tham gia? Nếu quý vị muốn có một bản sao về chính sách khiếu nại của Tiêu Đề I xin hỏi văn phòng trường hoặc gọi cho văn phòng Sở Tiêu Đề I. This slide can be deleted and taken care of in other ways during the school year. Depending on time and size of audience you can have parents fill out forms and leave them with teachers, take surveys home, break into groups… whatever works to collect information from parents Please change this slide to meet your discussion needs. Please have a copy of the APS Title I complaint policy in the office in case a parent requests one.

18 Cám ơn quý vị đã đến tham dự!
Offer to copies of this presentation to parents. Please print the final revised copy, 3 or 4 slides per page, and send to Title I along with the announcement/invitation, sign-in sheets, agenda, minutes of the meeting(s). Some schools select to do several meetings to accommodate parents. You may also project this in classrooms so that more parents can be accommodated during this brief meeting. Rev. 5/2014


Tải xuống ppt "(your School name) Buổi Họp Thường Niên Tiêu Đề I"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google