Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

PHÂN TÍCH TIẾN ĐỘ CỦA DỰ ÁN

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "PHÂN TÍCH TIẾN ĐỘ CỦA DỰ ÁN"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 PHÂN TÍCH TIẾN ĐỘ CỦA DỰ ÁN

2 - Dự án làm 2 giai đoạn, mỗi giai đoan 5 năm, tổng thời gian dự án là 10 năm
- Kế hoạch giảng dạy phù hợp với nhu cầu của trẻ em tùy từng độ tuổi khác nhau. - Kế hoạch cụ thể cho các công việc trong từng giai đoạn chưa rõ ràng - Thời gian chuẩn bị cơ sở vật chất, thủ tục pháp lý…chưa được đề cập ĐiỂM MẠNH ĐiỂM YẾU

3 Đề xuất: Thực hiện theo sơ đồ Gannt
Năm Khoản mục 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tìm Kiếm thị trường X Phân tích thị trường Đánh giá Quyết định Đầu tư Huy Động Vốn Chọn địa điểm Ký hợp đồng Đăng ký kinh doanh Dự trù kinh phí HĐ Mua sắm trang thiết bị, Tuyển dụng Đi vào hoạt động Rút kinh nghiêm Đề xuất: Thực hiện theo sơ đồ Gannt

4 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG - Sử dụng các thiết bị ít gây ảnh hưởng tới môi trường - Đưa ra biện pháp khắc phục vấn đề ô nhiễm tiếng ồn  Ý thức bảo vệ môi trường.


Tải xuống ppt "PHÂN TÍCH TIẾN ĐỘ CỦA DỰ ÁN"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google